Szkolenia

A A A

Zarządzanie zmianami i wydaniami w rozwiązaniach IT

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Cel i opis szkolenia:

Zarządzanie zmianą i konfiguracją infrastruktury informatycznej to podstawowe procesy zapewniające równowagę pomiędzy potrzebą wprowadzania zmian do systemów informatycznych, a wymogiem ich stabilnej i ciągłej pracy. Oczywiście wszyscy mamy głębokie przekonanie, że planujemy i panujemy nad wprowadzanymi w systemach informatycznych zmianami. Podczas warsztatów szkoleniowych chcemy pokazać jak zastosować sprawdzone rozwiązania procesowe i organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu danej zmiany systemowej. Celem podstawowym warsztatów jest zapoznanie uczestników warsztatów z zakresem procesów Zarządzania Zmianami i Zarządzania Wydaniami oraz wpływu na elementy procesu Zarządzania Konfiguracją.

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procesów Zarządzania zmianami i Zarządzania wydaniami w organizacji. Kadra zarządzająca infrastrukturą informatyczną w organizacji oraz osoby odpowiedzialne za definiowanie, budowę i wdrożenie procesów IT. Osoby biorące udział w procesie obsługi zmian. Pracownicy organizacji IT, którzy chcą pogłębić swoją praktyczną wiedzę z zakresu procesów Zarządzania zmianami i Zarządzania wydaniami.

Korzyści ze szkolenia:

 • Minimalizacja ryzyka awarii wynikających z nieprawidłowego planowania i realizacji zmian.
 • Poprawa elastyczności  organizacji IT ze względu na podniesienie zdolności  IT do absorpcji większej liczby zmian.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów IT dzięki planowaniu kalendarza zmian i eliminacji awarii wywołanych brakiem analizy wpływu.
 • Świadome zarządzanie ryzykiem i wprowadzanie planów awaryjnych np. wycofania produkcyjnego zmiany.

Metodyka warsztatów:

Szkolenie składa się z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego oraz z części warsztatowej. Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania zmianą, wydaniami, konfiguracją  i ryzykiem.

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

II. SERVICE LEVEL MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE POZIOMEM USŁUG.

 • Na czym polega zarządzanie poziomem usług? – praktyczne spojrzenie na projektowane rozwiązania IT.
 • Cele i zadania zarządzania poziomem usług oraz jakie płyną z niego korzyści.
 • Potrzeby wdrożenia zmian w rozwiązaniach IT i ich wpływ na biznes.

III. PROCESY ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT – PRZEGLĄD KLUCZOWYCH ELEMENTÓW.

 • Strategia usług (ang. Service Strategy).
 • Projektowanie usług (ang. Service Design).
 • Przekazanie usług (ang. Service Transition).
 • Eksploatacja usług (ang. Service Operation).
 • Ustawiczne doskonalenie usług (ang. Continual Service Improvement).

IV. KLUCZOWE ROLE PROCESOWE W ZARZADZANIU ZMIANĄ I WYDANIAMI.

 • Menedżer ds. zmian.
 • Menedżer ds. wydań.
 • Menedżer ds. konfiguracji.
 • Rada ds. zmian.
 • Rada ds. zmian pilnych.
 • Macierz odpowiedzialności:
  • Proces zarządzania zmianą.
  • Proces zarządzania konfiguracją.
  • Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami.

V. PROCES ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ROZWIĄZANIACH IT.

 • Cel i przeznaczenie procesu zarządzania zmianą.
 • Zakres procesu zarządzania zmianą i jego wpływ na procesy zarządzania incydentami, problemami, konfiguracją i wydaniami.
 • Znaczenie procesu zarządzania zmianami dla biznesu i zespołu deweloperskiego.
 • Metody i techniki procesowe:
  • Planowanie i kontrolowanie zmian.
  • Zrozumienie wpływów zmian.
  • Udzielanie autoryzacji zmianom i podejmowanie decyzji o zmianach.
  • Tworzenie harmonogramu zmian i wydań.
  • Komunikacja z interesariuszami.
  • Zapewnienie, że istnieją plany napraw.
  • Raporty kontrolne i pomiar efektywności procesu.
  • Ciągły rozwój procesu.
 • Krytyczne czynniki sukcesu i kluczowe wskaźniki wydajności.

VI. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ROZWIĄZANIACH IT W PRAKTYCE.

 • Etapy procesu zarządzania zmianą:
  • Zgłoszenie zmiany.
  • Analiza wpływu.
  • Ustalanie priorytetów zmian i implementacji zmian.
  • Autoryzacja zmiany.
  • Wersjonowanie.
  • Przeniesienie (wdrożenie): implementacja zmiany, testy i wdrożenie produkcyjne rozwiązania.
  • Aktualizacja bazy konfiguracji.
 • Koordynowanie procesu wdrażania zmian.

VII. ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI – KLUCZ DO POPRAWNEJ IMPLEMENTACJI ZMIAN.

 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w rozwiązaniach IT.
 • Proces komunikacji wymagań i ich wpływ na implementację propozycji zmiany.
 • Praktyczne wykorzystanie technik pozyskiwania wymagań.
 • Analiza interfejsów – spojrzenie na wejścia i wyjścia projektowanego rozwiązania.
 • Przegląd użytecznych miar i możliwości ich zastosowania do złożonych systemów IT.

VIII. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – OCENA ZAGROŻEŃ I SZANS INTEGRALNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.

 • Identyfikacja ryzyka.
 • Szacowanie ryzyka - analiza i ocena.
 • Postępowanie z ryzykiem - założenia do planu postępowania z ryzykiem.
 • Wdrożenie proaktywnych działań.
 • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.

IX. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z ZARZĄDZANIA ZMIANĄ I WYDANIAMI.

 • Projektowanie zmian standardowych – analiza studium przypadku.
 • Wniosek o Zmianę (RFC) – analiza kluczowych atrybutów i statusów cyklu życia zmiany.
 • Ocena wniosków o zmianę i ich autoryzacja (znaczenie Rady ds. zmian).
 • Opracowanie diagramu SIPOC – projektowanie powiązań z innymi procesami.
 • Kształtowanie polityki wydań w oparciu o studium przypadku.
 • Przygotowanie do wdrożenia – opracowanie planu wydań.

X. PROCES ZARZĄDZANIA WYDANIAMI I WDROŻENIAMI.

 • Cel i przeznaczenie procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami.
 • Zakres procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami.
 • Fazy procesu zarządzania wydaniami i wdrożeniami:
  • Planowanie wydań i wdrożeń.
  • Budowanie i testowanie wydań.
  • Wdrażanie pakietu wydań.
  • Przegląd i zamknięcie procesu.
 • Analiza powiązań z innymi procesami IT oraz produktów procesu.
 • Krytyczne czynniki sukcesu i kluczowe wskaźniki wydajności.

XI. PROCES ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ – ELEMENT INTEGRUJĄCY ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I WYDANIAMI.

 • Zarządzanie komponentami w cyklu wydań produktu.
 • Raportowanie statusu produktu z użyciem raportów.
 • Zarządzanie jakością i rola zarządzania konfiguracją.
 • Audyt konfiguracji i jego znaczenie dla jakości procesu utrzymania systemów IT.
 • Krytyczne czynniki sukcesu i kluczowe wskaźniki wydajności.

XII. Przypomnienie omówionych zagadnień podczas całego szkolenia.

 • Przypomnienie omówionych zagadnień podczas całego szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 • Zakończenie szkolenia. 

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem