Szkolenia

A A A

Zarządzanie zmianą

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Zarządzanie zmianami oraz sprawne ich wdrażanie stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji. Prezentowane szkolenie przybliża nie tylko samą metodykę projektowania i wdrażania zmiany, ale także uczy, w jaki sposób radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować zmianę, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą. Podczas warsztatów pokażemy i przećwiczymy techniki wywierania wpływu. Dowiemy się, jak pracować kreatywnie nad własnym rozwojem, jak z sukcesem wdrażać zmiany również we własnym życiu i w odniesieniu do siebie.

Korzyści dla organizacji:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę i narzędzia pozwalające zrozumieć, zaplanować i wdrożyć zmianę w organizacji – zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.
 • Znajomość metod i narzędzi wspomagającymi zarządzanie zmianami.
 • Wykształcenie postawy otwarcia na zmiany, autodiagnozy predyspozycji przywódczych, radzenia sobie ze zjawiskiem oporu.
 • Szkolenie ułatwia zrozumienie procesu zarządzania i jego efektów w sytuacji wdrażania zmian.
 • Wyedukowanie i przygotowanie grupy liderów zmiany, gotowych w ramach organizacji do ich zaplanowania i wdrożenia.

Korzyści dla uczestnika:

 • Uczestnicy zrozumieją proces zmian zarówno z perspektywy uczestnika procesu jak i lidera wdrążającego zmianę.
 • Poznają korzyści wynikające z ustruktualizowanego podejścia do dużego zadania jak do projektu.
 • Uzyskają wiedzę w zakresie powiązania doświadczeń w zarządzaniu projektami z umiejętnościami potrzebnymi w zarządzaniu zmianą.
 • Nabędą umiejętność spojrzenia na proces zmian z różnych perspektyw biznesowych.
 • Utrwalą zmianę postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju).
 • Zdobędą umiejętności planowania i skutecznego wdrażania zmiany.
 • Nauczą się zarządzać ryzykiem podczas wdrażania zmiany.
 • Zdobędą kluczową wiedzę na temat psychologicznego aspektu zmiany.
 • Nauczą się rozpoznawać i radzić sobie z oporem.
 • Dowiedzą się jakie techniki wywierania wpływu można etycznie stosować zarządzając zmianą.

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania w organizacji. Kierownicy projektów. Inne osoby, które są zainteresowane rozwojem wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem i wdrażaniem zmian w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ I

Wprowadzenie do warsztatów. 

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianami.
  • Punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany (warsztat panelowy).
  • Zarządzanie zmianą  - kluczowe aspekty. 
  • Psychologia zmiany - szansa a może konieczność?
  • Stereotypy dotyczące zmiany.
  • Przesłanki doskonalenia organizacji.
  • Przygotowanie się do zmiany.
  • Metody doskonalenia organizacji.
 2. Skuteczność doskonalenia organizacji.Charakter zmian organizacyjnych.
  • Wieloaspektowość pojęcia zarządzania zmianami organizacyjnymi.
  • Główne czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach. 
  • Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
  • Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?
 3. Proces zarządzania zmianą w organizacjach.
  • Kultura organizacyjna promująca zmiany.
  • Główne kroki procesu zarządzania zmianą.
  • Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie.
  • Efektywna komunikacja w procesie zmian.
  • Radzenie sobie z oporem wobec zmian.
 4. Scenariusze wdrożeniowe dla zmian organizacyjnych. 
  • Wdrożenie zmian optymalizacyjnych w procesach biznesowych.
  • Wdrożenie zmian transformacyjnych.
  • Wdrażanie zmian strategii  i działań operacyjnych. 
  • Reinżynieria procesów biznesowych. 
 5. Model wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie. 
  • Model 3 kroków.
  • Psychologia każdego z 3 etapów (ćwiczenie w którym zostanie omówione co dzieje się na każdym etepie wśród uczestników zmiany oraz jaka jest na tych etapach rola i zadania lidera). 
  • Podejście sytuacyjne do realizacji i zmian celów biznesowych.

Podsumowanie I dnia warsztatów szkoleniowych.

DZIEŃ II

 1. Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie (ćwiczenia zespołowe).
  • Planowanie zmiany.
  • Implementacja zmiany.
  • Monitorowanie osiąganych rezultatów.
  • Korygowanie przyjętych założeń.
 2. Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian
  • Rola komunikacji we wdrażaniu zmian (ćwiczenie).
  • Jak skutecznie komunikować zmianę (ćwiczenie).
  • Źródła oporu wobec zmian. 
  • Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian.
  • Rozpoznawanie symptomów oporu (ćwiczenie).
  • Metody przełamywania oporu i konfliktów (ćwiczenie).
  • Angażowanie pracowników w proces zmian – techniki.
 3. Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany
  • Jak być liderem w każdej sytuacji?
  • Rola lidera w obliczu zmiany. Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
  • Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
  • Jak przekonywać ludzi do zmiany.
  • Wywieranie wpływu na ludzi (warsztat). 
 4. Automotywacja w procesie kreatywnego zarządzania zmianą 
  • Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
  • Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian oraz poznanie sposobów zwiększenia elastyczności wobec zmiany.
  • Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych.
  • Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach.
 5. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany
  • jak rozpoznać i zdefiniować problem
  • analiza problemu (poznamy metody: macierz wagi i trudności problemu oraz diagram przyczynowo-skutkowy)
  • narzędzia generowania rozwiązań (zastosowanie burzy mózgów – ćwiczenie)
  • wybór rozwiązania – macierz oceny kryteriów wyboru
  • realizacja wybranego rozwiązania
  • metody oceny rozwiązania
 6. Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych.
  • Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu.
  • Procedura sterowania zmianami.
  • Dokumenty formalne w zarządzaniu zmianą.

Podsumowanie warsztatów szkoleniowych i wnioski końcowe.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem