Szkolenia

A A A

Zarządzanie zespołem projektowym

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołami projektowymi. Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu projektami. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole projektowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

Nasi trenerzy podkreślają, że umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Celem szkolenia jest również ocena i możliwości wykorzystania metod zarządzania projektami, zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Korzyści dla organizacji:

 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym. 
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych. 
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i złożonych przedsięwzięć projektowych. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki projektu poszczególne metody i techniki zarządzania. Główne korzyści wynikające z udziału w szkoleniu to m.in.:

 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem oraz narzędzi i technik skutecznej komunikacji w zespole.
 • Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w odniesieniu do kolegów z zespołu.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania projektów.
 • Nabycie umiejętności związanych z zarządzaniem ryzykiem.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych w projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.

Dodatkowo uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy.
 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją.
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów.
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osoby pełniące role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
  • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
  • Grupy procesów zarządzania projektami. 
  • Obowiązki kierownika projektu.
 3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ. 
  • Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
  • Struktura Organizacyjna Projektu.
  • Macierz obowiązków.
  • Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań.
  • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.
 4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PROJEKTOWYM.
  • Czym jest komunikacja w projektach?
  • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa.
  • Komunikowanie się lidera z zespołem.
  • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach.
 5. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.
  • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie.
  • Rola lidera w zespole projektowym – zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
  • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
  • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
  • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
  • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
  • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
  • Pozytywne podejście do współpracy.
  • Konstruktywne reakcje i postawy.
 6. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.
  • Analiza transakcyjna w komunikacji.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Aktywne słuchanie.
  • Komunikacja jawna i ukryta.
 7. FAZY ROZWOJU ZESPOŁU PROJEKTOWEGO.
  • Role zespołowe.
  • Faza orientacji i zależności.
  • Faza konfliktu i buntu.
  • Faza spójności i współpracy w grupie.
  • Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
  • Faza końcowa.
 8. JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ? – CZYLI KOMPENDIUM WIEDZY DLA KIEROWNIKA PROJEKTU.
  • Korzystne i kłopotliwe role w grupie.
  • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
  • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
  • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole.
  • Relacje między członkami zespołu.
  • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
 9. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ. 
  • Metoda definiowania celów - S.M.A.R.T.
  • Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
  • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
  • Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.
  • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
 10. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.
  • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
  • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
  • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów.
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
  • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania.
  • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.
 11. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE. 
  • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
  • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu.
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.
 12. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
  • Przypomnienie priorytetów zadań.
  • Skuteczne delegowanie zadań. 
  • Zasada ABC. 
  • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
 13. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
  • Przywództwo i kierowanie.
  • Definiowanie przywództwa.
  • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem. 
  • 8 kroków do przywództwa. 
  • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb  rozwojowych.
  • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
 14. COACHING ZESPOŁU – NARZĘDZIA WSPARCIA DLA KIEROWNIKA PROJEKTU. 
  • Zdrowy Coaching – czyli jak zwiększyć motywację do działania.
  • Zasady ustalania priorytetów i wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
  • Postępowanie lidera w sytuacjach kryzysowych – metodyka postępowania.
 15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem