Szkolenia

A A A

MS Project - skuteczne zarządzanie harmonogramem w projekcie, programie, portfelu zmian

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem warsztatu szkoleniowego jest zapoznanie jego uczestników z kluczowymi funkcjami oprogramowania MS Project 2013 używanymi przez kierowników i członków zespołów projektowych do wspomagania procesu zarządzania projektem. W szkoleniu duży nacisk kładziemy na dostosowanie programu MS Project do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej branży.

Ważnym elementem warsztatów jest przekazanie wiedzy w zakresie tych funkcji, które automatyzują procesy zarządzania projektem szczególnie w obszarze raportowania, harmonogramowania oraz oceny postępów prac. Wartością dodaną tego kursu jest nabycie praktycznych i użytecznych umiejętności planowania zadań, zasobów oraz naturalnie kosztów projektu przy wykorzystaniu oprogramowania MS Project 2013.

Szkolenie ma również na celu ugruntowanie wiedzy w zakresie podejścia do planowania w odniesieniu do standardu PMBoK oraz metodyki PRINCE2. Powiązanie aspektów teoretycznych z konkretnymi przykładami pozwala osiągnąć dodatkową wartość, polegającą na optymalnym uwzględnieniu ograniczeń dla opracowywanych harmonogramów.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończonym warsztacie uczestnicy będą wiedzieli m.in.:

 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia do poprawnego planowania przedsięwzięć projektowych.
 • Do jakiego poziomu szczegółowości dekomponować zadania.
 • W jaki sposób stosować relacje między zadaniami.
 • Jak wykorzystać MS Project 2013 do raportowania postępów prac.
 • Jak zautomatyzować monitorowanie realizacji projektu.

Uczestnicy będą dodatkowo potrafili:

 • Wykorzystać narzędzia MS Project do harmonogramowania prac projektowych.
 • Wykorzystać praktyczną wiedzę wynikającą z podejścia do harmonogramowania ze standardu PMBoK oraz metodyki PRINCE2.
 • Właściwie monitorować postępy prac i wpływać na zespół projektowy.
 • Usprawnić zarządzanie projektem i planować odpowiednio zmiany w projekcie.
 • Wykorzystać szanse i analizować zagrożenia w oparciu o stworzone harmonogramy.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania portfelem, programem i projektem.

Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, konsultacje indywidualne, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 2. ROZPOCZYNANANIE PRACY Z MS PROJECT 2013.
  • Instalacja i dopasowywanie widoków w MS Project 2013.
  • Przegląd funkcji w MS Project w odniesieniu do kluczowych obowiązków kierownika projektu i członków zespołu projektowego. 
  • Personifikacja wstążki i poszczególnych kart.
  • Analiza widoków: wykresu, arkusza, formularza, zadań oraz zasobów.
  • Analiza i omówienie znaczenia kart: zadanie, zasób, projekt, widok.
  • Proces budowania harmonogramu w MS Project – analiza różnych technik i metod. 
 3. KROKI DO OPRACOWANIA WŁAŚCIWEGO HARMONOGRAMU PROJEKTU.
  • Wykorzystanie szablonów do tworzenia własnych projektów.
  • Tworzenie projektu od podstaw – praktyczne wskazówki.
  • Definiowanie zadań oraz analiza sekwencji ich realizacji.
  • Definiowanie zasobów koniecznych do wykonania działań.
  • Określanie czasu trwania zadań i przypisywanie zasobów.
  • Interpretacja linii odniesienia dla projektu.
  • Techniki śledzenia postępu realizacji prac w projekcie.
 4. SPOSOBY PLANOWANIA ZALEŻNOŚCI W PROJEKCIE.
  • Planowanie ręczne - szukanie odpowiedzi na pytanie kiedy warto?
  • Tryb automatyczny – rekomendowane podejście dla kierownika projektu.
  • Sposoby przełączania się między poszczególnymi trybami.
 5. OPRACACOWANIE CZYTELNEJ STRUKTURY PODZIAŁU PRACY (WBS).
  • Technika Planowania Opartego na Produktach - sposób jej implementacji w MS Project.
  • Zadania końcowe i pośrednie – różne spojrzenia na zakres prac.
  • Definiowanie i wprowadzanie kamieni milowych.
  • Techniki szacowania WBS i ich wykorzystanie w MS Project.  
  • Kody struktury podziału pracy (SPP – WBS) – czyli w jaki sposób zapewnić skuteczność komunikacji w zespole projektowym.
 6. WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W MS PROJECT.
  • Omówienie rodzajów zadań w MS Project i ich znaczenie w kontekście monitorowania postępów prac:
   • Zadania sumaryczne.
   • Zadania typ: punkt kontrolny.
   • Zadania zwykłe.
   • Zadania cykliczne.
   • Zadania planowane ręcznie.
   • Zadania nieaktywne.
  • Dzielenie zadań – analiza przypadków zastosowań. 
  • Operacje na działaniach: dodawanie, usuwanie, zmiana, przestawianie kolejności zadań.
  • Typy relacji między zadaniami oraz sposoby dokonywania ich zmian:
   • Zakończenie – rozpoczęcie.
   • Rozpoczęcie – rozpoczęcie.
   • Zakończenie – zakończenie.
   • Rozpoczęcie  - zakończenie.
  • Rola i znaczenie funkcji inspektora zadań.
 7. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W MS PROJECT.
  • Określanie zasobów oraz definiowanie ich rodzajów konicznych do wykonania zakresu prac.
  • Przegląd zasobów oraz ich implementacja w MS Project:
   • Zasoby materiałowe.
   • Zasoby budżetowe.
   • Zasoby kosztowe.
   • Zasoby ogólne.
   • Zasoby typu praca.
  • Wprowadzanie indywidualnych zasobów przy uwzględnieniu niedostępności i ograniczeń zasobów.
  • Rejestrowanie poszczególnych kategorii zasobów w MS Project.
 8. SPOSOBY ALOKACJI ZASOBÓW DO ZADAŃ.
  • Przydzielanie zasobów do zadań w zależności od typów zadań:
   • Zadania o stałej pracy.
   • Zadania o stałej liczbie jednostek.
   • Zadania o stałym czasie trwania.
   • Planowanie zadań w oparciu o nakład pracy.
  • Definiowanie różnych ilości zasobów do zadań.
  • Alokacja zasobów budżetowych.
 9. DEFINIOWANIE INDYWIDUALNYCH KALENDARZY DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW.
  • Tworzenie i modyfikacja kalendarza dla zasobów w projekcie.
  • Przegląd kalendarzy w projekcie i ich znaczenie na miary efektywności w zarządzania projektami:
   • Kalendarz projektu.
   • Kalendarz zasobu.
   • Kalendarz zadania.
  • Główne funkcje i przeznaczenie opcji kalendarza.
 10. BILANSOWANIE ZASOBÓW  - CZYLI W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIĆ REALNOŚĆ WYKONYWANIA PLANÓW.
  • Analiza i znaczenie ścieżki krytycznej dla osób zarządzających projektami.
  • Widok obciążenia zasobów – rozwiązywanie konfliktów przydziałów zasobów.
  • Definiowanie i analiza pracy w nadgodzinach oraz ocena wpływu na budżet projektu.
  • Bilansowanie zasobów w trybie manualnym oraz automatycznym.
 11. MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW.
  • Aktualizacja poziomu realizacji zadań w projekcie.
  • Śledzenie postępu prac w odniesieniu do planu bazowego.
  • Plan bazowy na wykresie Gantta.
  • Aktualizacja planu bazowego m.in. w odniesieniu do zaakceptowanych zmian projektu.
  • Wprowadzanie planów pośrednich i ich znaczenie dla zespołów projektowych.
  • Analiza odchyleń od terminów, kosztów i zaplanowanej pracy.
  • Wykorzystanie raportów: standardowych, predefiniowanych przez użytkowników.
  • Funkcje filtrów w kreowaniu widoków dla osób zarządzających projektem.
  • Raporty wizualne – obciążenia zasobów w projekcie.
  • Eksportowanie i prezentacja danych do narzędzi pakietu MS Office.
 12. PODSUMOWANIE WARSZTATU I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem