Szkolenia

A A A

Monitorowanie i kontrola kosztów w projekcie

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest optymalne zarządzanie budżetem projektu poprzez monitorowanie i kontrolę wszelkich aspektów zarządzania projektem oraz ustanowienie właściwych reguł budżetowania w zależności od etapu zarządczego danego projektu. Warsztat daje możliwość wypracowania skutecznych metod kontrolowania przedsięwzięć poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami i wykorzystaniu potencjału controllingu wewnętrznego do realizacji pryncypium ciągłej zasadności biznesowej.

Pozwala on skupić się na zarządzaniu ograniczeniami, z którymi stykamy się w każdym projekcie: limitami czasowymi, niedoborem zasobów ludzkich, materiałów, ograniczonym budżetem oraz narzuconymi specyfikacjami. Uczestnicy stykają się z praktycznymi doświadczeniami i zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności analitycznych poprzez formułowanie wymagań projektu i tworzenie uzasadnienia biznesowego dla studium przypadku. Podczas szkolenia zostaną wzmocnione kompetencje uczestników w zakresie analizy projektu pod kątem 6 miar efektywności: czas, budżet, zakres, jakość, ryzyko, korzyści.

Towarzyszy temu prezentacja logicznej i spójnej struktury kontrolowania działań w projekcie. Otrzymuje się także szansę ulepszenia technik szacowania, monitorowania, kontroli, analizy i sprawozdawczości kosztów, a także interpretacji znaczenia danych w technice wartości wypracowanej.

Korzyści dla organizacji:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zakresu planowania, monitorowania i kontroli realizacji projektu z naciskiem na skuteczne zarządzanie budżetem projektowym.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując własne projekty.
 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem.

Korzyści dla uczestnika:

Kurs pozwala odkryć wiele zaawansowanych narzędzi i technik, które można wykorzystać w skutecznym zarządzaniu kosztami w każdym typie projektów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów,
 • Uczestników zespołów realizujących projekty w organizacji,
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ICH ŹRÓDŁA ALOKACJI.
  • Analiza postrzegania celów przedsiębiorstwa przez uczestników.
  • Poziomy planowania finansowego w organizacji.
  • Alokacja budżetu dla procesów i projektów.
  • Zarządzanie portfelem inicjatyw projektowych.
 2. MONITOROWANIE, KONTROLA, AUDYT, KONTROLLING PROJEKTU.
  • Definiowanie głównych terminów.
  • Główne cechy controllingu z uwzględnieniem: projektów i programów.
  • Analiza opłacalności projektu i programu.
  • Podstawowe wskaźniki finansowe w ocenie projektu
  • Wartość uzyskana w projekcie – analiza wartości wypracowanej: Earned Value.
  • Planowanie kosztów poszczególnych zadań, planowanie rezerwy kierowniczej.
  • ROE a cele długoterminowe.
  • Analiza odchyleń oraz sprzężenia wyprzedzające i zwrotne.
 3. OCENA RENTOWNOŚCI PROJEKTÓW. 
  • Próg rentowności
  • Wskaźniki rentowności:
   • IRR,
   • NPV,
   • Okres zwrotu.
 4. ALOKACJA I SZACOWANIE ZASOBÓW FINANSOWYCH
  • Wykorzystanie oszacowań dla potrzeb kontroli kosztów.
  • Podstawowe zasady szacowania.
  • Poziomy dokładności szacowania i typy oszacowań:
   • Porównanie szacowania odgórnego (zstępującego) i oddolnego (wstępującego).
   • Oszacowania zgrubne (rzędu wielkości).
   • Oszacowania budżetowe.
   • Oszacowania ostateczne.
  • Określanie kosztów podlegających kontroli.
   • Koszty zasobów.
   • Koszty materiałowe.
   • Koszty bezpośrednie.
   • Koszty pośrednie. 
 5. PROCES BUDŻETOWANIA.
  • Budżet projektu a uzasadnienie biznesowe.
  • Centra odpowiedzialności kosztowej - MPK.
  • Metody i pułapki budżetowania
  • Rozliczenia wewnętrzne w organizacji
  • Budżetowanie organizacji zarządzanej projektowo wg ustanowionych zasad controllingowych.
  • Raportowanie poniesionych nakładów rzeczowo-finansowych.
 6. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W TRAKCIE PROJEKTU.
  • Proces kontroli.
  • Rozpoznawanie źródeł zmian i obszaru wpływu.
  • Wstępna selekcja zmian.
  • Aktualizacja planu projektu.
  • Informowanie o zmianach.
 7. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem