Szkolenia

A A A

Komunikacja wewnętrzna team building

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem zaprojektowanych dla Państwa warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności współpracy w zespole, budowania zespołu, skutecznej organizacji pracy zespołu, prezentacji uwarunkowań skutecznej współpracy, treningu umiejętności komunikowania się zarówno w kontaktach wewnętrznych jak i  zewnętrznych, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, metod grupowego rozwiązywania problemów.

Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu pracownikami, a w efekcie wzrost wydajności w realizacji celów stawianych przez organizacje.

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji wewnętrznej. Nasi trenerzy podkreślają, że umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań.

Korzyści dla organizacji:

 • Wykorzystanie w pełni potencjału pracowników.
 • Zwiększenie wydajności zespołów.
 • Podniesienie zaangażowania pracowników w realizację celów zespołowych.

Korzyści dla uczestnika:

 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją.
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
 • W jaki sposób zjednać sobie współpracowników.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Członkowi zespołów i grup projektowych.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW. 
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
  • Oczekiwania uczestników co do szkolenia.
  • Definiowanie wspólnych celów i dodatkowych problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
 2. CO TO JEST ZESPÓŁ?
  • Jednostka, a zespół.
  • Czy grupa jednostek jest zespołem?
 3. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.
  • Planowanie kadr w firmie,
  • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie.
  • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
  • Motywowanie i ocenianie podwładnych.
 4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM.
  • Czym jest komunikacja w organizacji?
  • Charakterystyka menedżera i określenie własnych predyspozycji kierowniczych uczestników.
  • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa.
  • Kompetencje i wyzwania skutecznego menedżera w XXI wieku.
  • Komunikowanie się lidera z zespołem.
  • Przegląd błędów komunikacyjnych w organizacji.
 5. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.
  • Analiza transakcyjna w komunikacji.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Aktywne słuchanie.
  • Komunikacja jawna i ukryta.
 6. FAZY ROZWOJU ZESPOŁU.
  • Role zespołowe.
  • Faza orientacji i zależności.
  • Faza konfliktu i buntu.
  • Faza spójności i współpracy w grupie.
  • Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
  • Faza końcowa.
 7. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU. 
  • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
  • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
  • Struktura zespołu.
  • Relacje między członkami zespołu.
 8. Jak zbudować efektywny zespół? – czyli kompendium wiedzy dla menedżera.
  • Wspólna wizja i cele
  • Kiedy grupa staje się zespołem?
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Role w zespole
  • Rodzaje zachowań w zespole
  • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
 9. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ. 
  • Metoda definiowania celów - S.M.A.R.T.
  • Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
  • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
  • Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.
  • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
 10. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  - OSIĄGANIE REZULTATÓW PRZY OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU ZASOBÓW.
  • Cztery generacje zarządzania czasem. 
  • Złota zasada Pareto -  koncentracja na esencji, moc kasowania i potęga upraszczania.
  • 5 kroków do sukcesu i wzrostu motywacji. 
  • Prawo Parkinsona – magia terminów zwiększających efektywność.
  • Prawo Hofstadtera – uważaj co robisz, bo będziesz to robił dłużej, niż myślisz.
  • Lenistwo bycia zajętym – jak bycie zajętym, wydajność i produktywność różnią się od siebie.
 11. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU.
  • Podstawowe czynniki budujące autorytet.
  • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
  • Co decyduje o tym że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • Wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się pracownicy w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 12. KONFLIKT.
  • Natura, rozwój, dynamika konfliktów.
  • Rodzaje konfliktów.
  • Rozpoznawanie przyczyny konfliktów.
  • Konsekwencje konfliktów
  •  Komunikowanie się w konflikcie – dynamika, metody doprowadzania do zmiany, zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu.
 13. METODY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM.
  • Stymulowanie,
  • Ograniczenie,
  • Rozwiązywanie,
  • Negocjacje,
  • Mediacja
 14. ZASTOSOWANIE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ DLA RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI KONFLIKTOWYMI.
  • Sterowanie relacją poprzez tworzenie komunikatów typu dorosły – dorosły.
  • Budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie.
  • Rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji.
 15. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.
  • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania
  • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu
  • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
  • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania
  • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 16. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE. 
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.
 17. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
  • Przypomnienie priorytetów zadań.
  • Skuteczne delegowanie zadań. 
  • Zasada ABC. 
  • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
 18. ORGANIZACJA CZASU A WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI.  
  • Asertywność, droga do oszczędności czasu.
  • Jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi.
  • Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu.
 19. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
  • Przywództwo i kierowanie.
  • Definiowanie przywództwa.
  • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem. 
  • 8 kroków do przywództwa. 
  • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb  rozwojowych.
  • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
 20. STYLE PRZYWÓDZTWA I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI.
  • Jaki jest mój styl przywództwa?
  • Moja droga rozwoju menedżerskiego.
  • Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda.
 21. KOMUNIKACJA MOTYWUJĄCA.
  • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik.
  • Konstruktywna krytyka.
  • Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
  • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.
 22. COACHING ZESPOŁU – NARZĘDZIA WSPARCIA DLA KIEROWNIKA. 
  • Podstawowe zasady budowania zespołu – recepta czy konieczność?
  • Zdrowy Coaching – czyli jak zwiększyć motywację do działania.
  • Zasady ustalania priorytetów i wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
  • Postępowanie lidera w sytuacjach kryzysowych – metodyka postępowania.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem