Szkolenia

A A A

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i kierowania zespołami pracowniczymi.  Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu pracownikami. Celami szczegółowymi warsztatu szkoleniowego są m.in.:

 • Doskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały. 
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania ludzi. 
 • Rozpoznanie kierunku i siły działania motywatorów zewnętrznych. 
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Ćwiczenie rozmów szczególnie w trudnych sytuacjach.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w organizacji.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.

Korzyści dla organizacji:

 • Określenie roli, celów i zadań lidera zespołu.
 • Doskonalenie kompetencji menedżerów w zakresie wykorzystania właściwych technik i narzędzi zarządzania zespołem.
 • Umiejętności radzenia sobie z konfliktami i problemami w zespole.
 • Podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o różne warianty rozwiązań problemów.
 • Właściwe definiowanie celów, zadań i ich skutecznie delegowanie.
 • Identyfikowanie nie tylko własnych silnych stron i obszarów do rozwoju, lecz również wpływanie na rozwój komunikacyjny członków swojego zespołu. 
 • Świadome wykorzystanie technik i narzędzi komunikacji niezbędnych do skutecznego zarządzania ludźmi. 
 • Rozwijanie techniki motywowania pracowników w zależności od ich indywidualnych potrzeb.

Korzyści dla uczestnika:

 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją.
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane do kadry menedżerskiej, jak również do każdego pracownika organizacji biznesowej, kto spotyka się z ludźmi, jest wystawiony na ich wpływ i wpływa na innych oraz do uczestników wszelkich zespołów projektowych, sprzedażowych i innych tworzonych w ramach organizacji biznesowej lub wokół niej.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy  z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja trenera.
  • Prezentacja uczestników szkolenia.
  • Omówienie zakresu warsztatów.
 2. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ. 
  • Metoda definiowania celów - S.M.A.R.T.
  • Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
  • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
  • Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.
  • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
 3. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  - OSIĄGANIE REZULTATÓW PRZY OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU ZASOBÓW. 
  • Cztery generacje zarządzania czasem. 
  • Złota zasada Pareto -  koncentracja na esencji, moc kasowania i potęga upraszczania.
  • 5 kroków do sukcesu i wzrostu motywacji. 
  • Prawo Parkinsona – magia terminów zwiększających efektywność.
  • Prawo Hofstadtera – uważaj co robisz, bo będziesz to robił dłużej, niż myślisz.
  • Lenistwo bycia zajętym – jak bycie zajętym, wydajność i produktywność różnią się od siebie.
 4. METODY BUDOWANIA AUTORYTETU.
  • Podstawowe czynniki budujące autorytet.
  • Autorytet funkcji, wiedzy i osobowości.
  • Co decyduje o tym że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • Wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się pracownicy w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.
 5. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE. 
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.
 6. SKUTECZNE PLANOWANIE DZIAŁAŃ A ZARZĄDZANIE CZASEM. 
  • Technika ALPEN – o krok bliżej na rzecz doskonałości biznesowej.
  • Dobra organizacja dnia – czynniki sukcesu zawodowego.
  • Najlepsze praktyki w planowaniu działań. 
  • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań (macierz Eisenhauera).
 7. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
  • Przypomnienie priorytetów zadań.
  • Skuteczne delegowanie zadań. 
  • Zasada ABC. 
  • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
 8. ORGANIZACJA CZASU A WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI.  
  • Asertywność, droga do oszczędności czasu.
  • Jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi.
  • Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu.
 9. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
  • Przywództwo i kierowanie.
  • Definiowanie przywództwa.
  • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem. 
  • 8 kroków do przywództwa. 
  • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb  rozwojowych.
  • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
 10. STYLE PRZYWÓDZTWA I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI.
  • Jaki jest mój styl przywództwa?
  • Moja droga rozwoju menedżerskiego.
  • Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda.
 11. TEORIE MOTYWACJI I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA.
  • Dwuczynnikowa teoria Herzberga,
  • Hierarchia potrzeb Maslowa,
  • Teoria D. McClellanda
  • Teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć.
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
  • Model przywództwa sytuacyjnego Blancharda.
 12. KOMUNIKACJA MOTYWUJĄCA.
  • Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik.
  • Konstruktywna krytyka.
  • Rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami.
  • Rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji.
 13. SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZY UŻYCIU NARZĘDZI NIEMATERIALNYCH ZASADY SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH.
  • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników.
  • Kiedy stosować nagrody a kiedy kary.
  • Formowanie efektywnych systemów motywacyjnych.
 14. BŁĘDY MOTYWOWANIA
  • Najpopularniejsze „demotywatory”.
  • Jak nie popełniać błędów innych w tworzeniu sposobów motywowania podwładnych.
  • Jak zarządzać aby nie demotywować podwładnych.
 15. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE. 
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać?
 16. COACHING ZESPOŁU – NARZĘDZIA WSPARCIA DLA KIEROWNIKA. 
  • Podstawowe zasady budowania zespołu – recepta czy konieczność?
  • Zdrowy Coaching – czyli jak zwiększyć motywację do działania.
  • Zasady ustalania priorytetów i wyznaczania celów krótko i długoterminowych.
  • Postępowanie lidera w sytuacjach kryzysowych – metodyka postępowania.
 17. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem