Szkolenia

A A A

Integracja z elementami komunikacji i asertywności

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji i technik asertywnego zachowania. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji. Podstawowym celem szkolenia jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne dotyczące umiejętności wykorzystania m.in. różnych taktyk komunikacyjnych - tak, aby doprowadzić do zbliżenia prezentowanych stanowisk, a ich wynik był zadowalający dla stron biorących udział  w rozmowach. Ta koncentracja na wyniku komunikacji podczas warsztatów szkoleniowych i aktywnym wykorzystaniu szeregu technik, które prowadzą do oczekiwanego rezultatu są unikalną wartością pozwalającą na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów i konfliktów. 

Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z zarządzania zespołami w wielu korporacjach i organizacjach. 

Korzyści dla organizacji:

Warsztat szkoleniowy został tak zaprojektowany, aby uczestnicy poprzez aktywne ćwiczenia uzyskali możliwość sprawdzenia zdobytej  wiedzy i w konsekwencji efektywniej wykorzystywali proces komunikacyjny do osiągnięcia celów biznesowych. Nasi trenerzy podkreślają, że umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów.
 • W jaki sposób wykazywać postawy asertywne i na czym one polegają.
 • Stosować umiejętności negocjacyjne w celu osiągania pożądanych  wyników.
 • Skutecznie wykorzystywać różne strategie komunikacyjne.
 • Balansować między stylami negocjacyjnymi w zależności od pozycji partnerów.
 • Świadomie zarządzać interesami partnerów w celu zbliżenia prezentowanych stanowisk i wypracowaniu kompromisu.

Uczestnicy będą potrafili:

 • Będą w stanie wyrażać otwarcie swoje myśli, uczucia, pragnienia.
 • Skutecznie eliminować wpływ własnych emocji i wykorzystać swoją świadomość do znalezienia docelowego porozumienia. 
 • Definiować ograniczenia i świadomie zarządzać relacjami między partnerami.
 • Opracowywać najlepsze alternatywy porozumienia.
 • Optymalnie wykorzystać narzędzia komunikacyjne podczas procesu negocjacyjnego.
 • Umiejętności osiągania kompromisów z uwzględnieniem sytuacji konfliktowych. 
 • Skutecznie motywować swoich współpracowników.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do wszystkich pracowników, menedżerów zainteresowanych podniesieniem kompetencji komunikacyjnych umożliwiających uzyskiwanie optymalnych rezultatów swojej pracy.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy  z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. WPROWADZENIE DO EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI.
  • Argumenty i kontrargumenty w dyskusji.
  • Typowe błędy w argumentacji.
  • Nieuczciwe chwyty w dyskusji.
  • Czynniki psychologiczne w perswazji.
 3. TECHNIKI ASERTYWNEGO ZACHOWANIA.
  • Asertywność a agresja i uległość.
  • Techniki zachowań asertywnych.
 4. ZACHOWANIA ASERTYWNE – TRENING NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI. 
  • Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy.
  • Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych.
  • Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał.
  • Autentyczność.
  • Elastyczność zachowania.
  • Świadomość siebie (wad, zalet, opinii).
  • Wrażliwość na innych ludzi.
  • Stanowczość.
  • Samoocena.
 5. WYWIERANIE WPŁYWU - SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA.
  • Prezentowanie własnego stanowiska.
  • Rodzaje argumentacji i ich dobór zgodnie z potrzebami.
  • Schematy doboru słów – identyfikacja metaprogramów, czyli nawykowych sposobów myślenia.
  • Potęga języka – wzbogacone porozumiewanie się.
 6. PRAKTYKA EFEKTYWNEJ PERSFAZJI.
  • Zasady wywierania wpływu na ludzi.
  • Analiza wypowiedzi – technika wyjaśniania zajmowanych stanowisk.
  • Językowe techniki perswazji.
  • Typy osobowości i ich reakcje emocjonalne w sytuacjach trudnych.
  • Przydatne umiejętności społeczne w przekonywaniu strony.
  • Rozpoznawanie postawy stron na podstawie języka ciała.
  • Techniki werbalne w zmianie nastawienia rozmówcy.
  • Praca głosem w zmianie nastawienia.
  • Gry między ludźmi – uniwersalna forma interakcji.
 7. PROCES SKUTECZNYCH NEGOCJACJI.
  • Definiowanie własnego stanowiska i obszaru negocjacyjnego.
  • Przygotowanie rzeczowego uzasadnienia (argumentacja) dla przyjętego stanowiska.
  • Ustalenie BATYNY.
  • Zebranie i dogłębna analiza informacji o partnerach.
  • Zebranie i analiza przedmiotu negocjacji.
  • Ustalenie własnych możliwości decyzyjnych.
  • Ustalenie kompetencji decyzyjnych partnera.
  • Ustalenie strategii działania.
  • Aktywne wykorzystanie szeregu technik do osiągnięcia pożądanego rezultatu.
 8. FAZY PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI.
  • Przygotowanie merytoryczne.
  • Analiza przedmiotu negocjacji.
  • Przygotowanie organizacyjne.
  • Otwarcie negocjacji.
  • Debata. 
  • Negocjacje właściwe.
  • Zamykanie negocjacji.
 9. SYTUACJE KONFLIKTOWE PODCZAS NEGOCJACJI.
  • Impas.
  • Taktyki negocjacyjne
  • Taktyki manipulacyjne.
  • Techniki sytuacyjne. 
 10. STYLE I STRATEGIE NEGOCJACYJNE. 
  • Rywalizacja.
  • Dostosowanie się.
  • Unikanie.
  • Kompromis.
  • Współpraca.
 11. BUDOWANIE RELACJI Z INTERESARIUSZAMI. 
  • Izolacja.
  • Rytuały.
  • Aktywność.
  • Bliskość.
 12. ATMOSFERA W BUDOWANIE RELACJI. 
  • Konflikty w negocjacjach.
  • Metody wpływania na dobry klimat negocjacji.
  • Wywieranie wpływu – prawa i podstawowe techniki perswazji.
 13. ZAAWANSOWANE TAKTYKI KOMUNIKACYJNE.
  • „Autodeprecjacja” – ćwiczenia. 
  • Autorytet– ćwiczenia.
  • Blokowanie– ćwiczenia.
  • Bolesna inicjacja– ćwiczenia.
  • Cenne ustępstwo– ćwiczenia.
  • Cennik– ćwiczenia.
  • Deprecjacja ustępstw– ćwiczenia.
  • Desperacja– ćwiczenia.
  • Dokładanie cegiełek– ćwiczenia.
  • „Dokręcanie śruby – imadło” – ćwiczenia.
  • „Drzwi w twarz” – ćwiczenia.
  • „Ekspert” – ćwiczenia.
  • „Gniew kontrolowany” – ćwiczenia.
  • „Gospodarz talk-show” – ćwiczenia.
  • „Kanalizowanie” – ćwiczenia.
  • „Łącze” – ćwiczenia.
  • „Manipulowanie czasem” – ćwiczenia.
  • „Manipulowanie faktami” – ćwiczenia.
  • „Masaż cenowy” – ćwiczenia.
  • „Maskowanie” – ćwiczenia.
  • „Mój problem twoim problemem” – ćwiczenia.
  • Optyk z Brooklynu– ćwiczenia.
  • Polityka czynów dokonanych – ćwiczenia.
  • Metoda porucznika Columbo – ćwiczenia.
  • Wyolbrzymianie ustępstw– ćwiczenia.
  • Zmiana biegów– ćwiczenia.
 14. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem