Szkolenia

A A A

Coaching. Warsztaty wprowadzające

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem głównym warsztatów jest przekazanie Uczestnikom podstawowej wiedzy za zakresu coachingu oraz nabycie podstawowych umiejętności coacha, dzięki czemu Uczestnicy będą mogli podejmować rolę coacha w swojej organizacji biznesowej, a także doskonalić siebie w tej roli, aby sprawnie poruszać się w coraz szybszym i złożonym świecie otrzymując jednocześnie chęci, wiarę i siłę do działania.

Korzyści dla organizacji:

 • Coaching jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności, to możliwość rozwijania się w miejscu pracy i pomoc w zmierzaniu ścieżką kariery zawodowej,
 • Możliwość precyzyjnego zastosowania nowych strategii działania w miejscu największej potrzeby i największego wpływu,
 • Coaching pomaga promować zmianę w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania,
 • Proces rozwojowy precyzyjnie połączony ze specyficznymi zadaniami przynależnymi do konkretnego stanowiska,
 • Uwzględnienie ścieżki długofalowego rozwoju (awansu),
 • Korzystanie z indywidualnych, charakterystycznych dla konkretnej jednostki strategii,
 • Rozwinięcie umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji,
 • Poprawa umiejętności odkrywania prawdziwych talentów, potencjału drzemiącego w ludziach i ukierunkowywania ich na wspólny cel,
 • Wypracowanie sposobów osiągania indywidualnych celów w taki sposób, by wpierały osiąganie celów organizacji.
 • Wzrost efektywności komunikacji,

Korzyści dla uczestnika:

 • Rozwinięcie umiejętności inspirowania do podejmowania wyzwań,
 • Szukanie źródeł, motywów działania i świadoma praca nad nimi,
 • Budowanie wizji rozwoju, perspektywy działań,
 • Bycie skuteczniejszym w znajdowaniu obszarów współpracy,
 • Doświadczenie głębokiej rozmowy, kontaktu z osobą, która pomaga rozumieć siebie,
 • Stworzenie harmonii pomiędzy swoimi potrzebami i potrzebami firmy, innych ludzi, społeczności,
 • Przechodzenie od działań nawykowych do elastycznych,
 • Umiejętność zaskakiwania samych siebie,
 • Umiejętność stawiania i osiągania celów szybciej i łatwiej niż byłoby to możliwe bez korzystania z pomocy coacha,
 • Znalezienie harmonii między życiem osobistym i zawodowym.

Adresaci szkolenia:

Kadra menadżerska średniego i wyższego szczebla w organizacji biznesowej.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 2. WPROWADZENIE DO COACHINGU.
  • Podstawowe definicje i typy coachingu.
  • Etapy procesu uczenia się.
  • Coaching jako pełnoprawny obszar zarządzania.
  • Korzyści dla jednostki i organizacji wynikające z coachingu.
 3. ODKRYCIE I DOSKONALENIE WRODZONYCH UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH.
  • Predyspozycje do pracy w zawodzie coacha.
  • Ćwiczenie wybranych procedur i narzędzi coachingowych.
  • Odkrywanie wartości, talentów, poznawania tego, co nas motywuje i tego, co jest dla nas najważniejsze i co decyduje o naszym spełnieniu.
  • Prawidłowe określanie celów oraz twórcze i konsekwentne dążenie do ich osiągnięcia.
  • Budowanie poczucia oparcia w sobie poprzez: ugruntowanie, urealnianie, świadomość ciała, świadomość oddechu i optymalne wykorzystywanie źródeł zasilania energetycznego.
  • Umiejętność zatrzymania się i poszukiwania rozwiązań strategicznych.
  • Poszukiwanie i rozwijanie indywidualnego stylu coachingu.
 4. UMIEJĘTNOŚCI W PRACY COACHA.
  • Umiejętności komunikacyjne (techniki, style i bariery komunikacyjne).
  • Realizowanie celów poprzez zarządzanie czasem.
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
  • Podnoszenie wydajności poprzez wyznaczanie priorytetów.
  • Metody prowadzenie zajęć grupowych.
 5. WDRAŻANIE COACHINGOWEGO ZARZĄDZANIA W FIRMIE
  • Nabycie umiejętności zarządzania poprzez coaching menedżerski,
  • Nabycie umiejętności łączenia ról menedżera i coacha,
  • Rozwój umiejętności przywódczych,
  • Rozwój umiejętności motywowania i budowania zaangażowania podwładnych.
  • Poszerzenie własnego warsztatu menedżerskiego,
  • Szybszy rozwój podwładnych (samodzielność, delegowanie),
  • Lepsze wykorzystanie potencjału ludzi,
  • Budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności,
  • Wyzwolenie innowacyjności i kreatywności,
  • Budowanie efektywnego zespołu,
  • Rozwijanie i zatrzymanie w firmie talentów.
 6. NARZĘDZIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PRACY COACHÓW.
  • Uzyskanie mierzalnych efektów.
  • Efektywność pracy coacha.
  • Zastosowane metody pracy.

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem