Szkolenia

A A A

Badanie biegłości w laboratorium

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Badania biegłości czasami traktowane są jak zło konieczne narzucone przez normę PN-EN ISO/IEC 17025, można jednak wykorzystać badania biegłości do doskonalenia jakości prowadzonych w laboratorium badań.Dlatego też przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest nauczenie uczestników jak wyciągnąć maksymalnie dużo informacji z wyników badań biegłości w których laboratorium bierze udział. Ponadto w ramach tego szkolenia przedstawiamy szereg aspektów, o których nie dowiesz się od organizatora badan biegłości, a o których powinieneś wiedzieć, zanim przystąpisz do porównań międzylaboratoryjnych.

Wykładowca, którym jest Krzysztof Nyrek doskonale orientuje się zarówno w organizowaniu badań biegłości, jak i wykorzystywaniu wyników badań biegłości do doskonalenia pracy laboratorium. Pracując jako kierownik laboratorium badawczego i wzorcującego wielokrotnie sam musiał organizować badania biegłości w których uczestniczyły zarówno laboratoria krajowe jak i zagraniczne. Na naszą prośbę zgodził się podzielić swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami.

Korzyści dla laboratorium:

 • Pracownicy w większym stopniu wykorzystają informacje zawarte w sprawozdaniu z porównania międzylaboratoryjnego.
 • Pracownicy nauczą się przygotowywać i zoptymalizują plan uczestnictwa w badaniach biegłości.
 • Pracownicy zyskają informacje przydatne do wyboru organizatora badań biegłości.
 • W razie potrzeby pracownicy sami zorganizują wiarygodne badania biegłości.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają definicje i wymagania dokumentów normatywnych.
 • Znają rodzaje i zakresy badan biegłości.
 • Znają wymagania stawiane dokumentacji prowadzonej w ramach badania biegłości.
 • Znają wymagania organizacji międzynarodowych w stosunku do badań biegłości.
 • Znają szczegółowy przebieg porównania międzylaboratoryjnego.
 • Znają metody przypisania wartości odniesienia do badanego obiektu.

Uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak dobrać badanie biegłości do zamierzonego celu.
 • Jak przygotować plan i sprawozdanie z porównania międzylaboratoryjnego.
 • Jakie wymagania należy spełnić w trakcie udziału w badaniach biegłości.
 • Jak wykorzystać badanie biegłości w procesie walidacji.
 • Jak wykorzystać badany obiekt w procesie sterowania jakością w laboratorium.
 • Jak przeprowadzić samoocenę laboratorium w oparciu o wyniki porównania międzylaboratoryjnego.
 • Jak wykorzystać wyniki porównań międzylaboratoryjnych do doskonalenia.
 • Jak wykorzystać wyniki porównań międzylaboratoryjnych do potwierdzenia kompetencji laboratorium.
 • Jak wykorzystać sprawozdanie z porównania międzylaboratoryjnego do oceny ryzyka w laboratorium.
 • Jak wykorzystać wyniki porównań międzylaboratoryjnych do oceny skuteczności szkoleń personelu.
 • Jak wykorzystać karty Schewarta w ocenie wyników porównań międzylaboratoryjnych.
 • Ja określić częstotliwość uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych.
 • Jak określić poddyscypliny w laboratorium.
 • Jak spełnić wymagania dokumentu DA-05, przy wyborze porównania międzylaboratoryjnego.
 • Jak przypisać wartość odniesienia.
 • Jak obliczyć niepewność wartości przypisane.
 • Jak sprawdzić, czy niepewność oszacowana w laboratorium nie jest przeszacowana lub niedoszacowana.
 • Jak oszacować niepewność na podstawie wyników z porównań międzylaboratoryjnych.
 • Jak ustalić, czy wyniki laboratorium nie są obarczone błędem stałym.
 • Jakie warunki musi spełnić obiekt badań, aby wykorzystać go w charakterze RM.
 • Jakie są modele statystyczne wykorzystywane do oceny wyników.
 • Jakie są różnice, kryteria oraz wady i zalety poszczególnych modeli statystycznych wykorzystywanych do oceny wyników.
 • Jakie sztuczki stosują organizatorzy badań biegłości.
 • Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na organizatorach porównań międzylaboratoryjnych.
 • Po czym poznać, że laboratoria biorące udział w porównaniach międzylaboratoryjnych podnoszą swoje kompetencje.
 • Czym kierować się przy wyborze porównania międzylaboratoryjnego.
 • Co zrobić, jeśli laboratorium uzyska wynik niezadowalający.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: prezentacja, dyskusja, case study. Uczestnicy szkolenia mogą liczyć na praktyczne wykorzystanie prezentowanej wiedzy w trakcie szkolenia, co pozwoli lepiej zgłębić zagadnienia będące przedmiotem szkolenia,a dzięki temu łatwiej wdrożyć je w laboratorium.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Prezentacja Trenera.
 • Prezentacja uczestników szkolenia.
 • Definicje zawarte w dokumentach normatywnych.

Cel prezentacji: Wprowadzenie uczestników w tematykę związaną z badaniem biegłości.

II. ZAKRES I RODZAJE BADAN BIEGŁOŚCI.

 • Porównania jakościowe.
 • Porównania obliczeniowe/iteracyjne.
 • Badania obiektu niepodzielnego na próbki.
 • Badanie próbek pochodzących z badanego obiektu.
 • Badanie ciągłe.
 • Badanie z uwzględnieniem poboru próbki.

Cel prezentacji: przedstawienie uczestnikom rodzajów badań biegłości, aby mogli lepiej dopasować kategorię badania biegłości do swoich potrzeb.

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTACJI I WYMAGANIA ORGANIZACJI TRZECICH. 

 • Wymagania opisane w normie PN-EN ISO 17043:2011.
 • Wymagania organizacji trzecich: PCA, ILAC, UPAC.

Cel prezentacji: uświadomienie uczestnikom jakie wymagania obowiązują w trakcie organizowania i uczestnictwa w badaniach biegłości, żeby mogli wykorzystać je do własnych potrzeb.

IV. PRZEZNACZENIE BADAŃ BIEGŁOŚCI.

 • Jak wykorzystać badania biegłości w zależności od ich charakteru.
 • Badania biegłości jako element sterowania jakością.
 • Ćwiczenie: „Czy to już kryzys?”

Cel ćwiczenia: uczestnicy szkolenia w praktyce sprawdzą jak monitorować długofalowo wyniki badan biegłości i jak reagować w sytuacji kryzysowej.

V. PRZEBIEG BADANIA BIEGŁOŚCI KROK PO KROKU.

 • Wybór porównania międzylaboratoryjnego.
 • Przebieg badania biegłości.
 • Przypisanie wartości odniesienia.
 • Ocena wyników.
 • Ciekawostki.
 • Ćwiczenie: „Organizuję własne porównanie międzylaboratoryjne”.
Cel ćwiczenia: Uczestnicy przygotują się do przygotowania porównania międzylaboratoryjnego na potrzeby własnego laboratorium.

VI. BADANIA BIEGŁOŚCI W SZACOWANIU NIEPEWNOŚCI.

 • Szacowanie niepewności na podstawie wyników z badań biegłości.
 • Porównywanie niepewności oszacowanej w laboratorium z wynikami badań biegłości.
 • Określanie błędu stałego na podstawie wyników badania biegłości.

Cel prezentacji: Uświadomienie uczestnikom szkolenia możliwości jakie daje uczestnictwo w badaniach biegłości i tego ile informacji można wyciągnąć ze sprawozdania z porównań międzylaboratoryjnych.

VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I WNIOSKI KOŃCOWE.

 

 

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem