Szkolenia

A A A

AGILE HR – zwinne zarządzanie projektami i procesami

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis szkolenia i główne cele:

Podstawowym celem wdrożenia programu transformacji Agile HR jest zbudowanie kultury prowadzenia projektów w sposób zunifikowany i ukierunkowany na wyniki i współpracę między poszczególnymi członkami organizacji. Osiągnięcie zwinnej transformacji poprzez właściwe wykorzystanie pozycji HR Biznes Partnerów może oznaczać dokonanie zmian na trzech poziomach tj. poziomu projektu, który jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia, poziomu portfela oraz poziomu organizacji, który wymaga całkowitego przemyślenia modelu operacyjnego Państwa firmy w organizacji procesowej.


Szkolenie Agile HR zostało tak opracowane, aby przygotować uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania projektami i procesami HR poprzez połączenie prezentacji teoretycznej z częścią aplikacyjną pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycew obszarze transformacji Agile. Zwinne metody zarządzania i prowadzenia działalności procesowej, wymagają od organizacji i jej pracowników ogromnej elastyczności, błyskawicznego reagowania na zmiany w otoczeniu i konieczności adoptowania się do wyzwań ukierunkowanych na potrzeby Klienta.

Szkolenie pozwala znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

• Jak prowadzić projekty biorąc pod uwagę poziomy złożoności i ryzyka biznesowego?
• Jak wspierać i promować wartości ukierunkowane na współpracę?
• Które z podejść Agile zaadoptować i promować: SCRUM, DSDM, Agile PM, PRINCE2AGILE, XP, CRYSTAL, NEXUS a może SAFE?.
• Jakie są różnice i punkty odniesienia w stosowaniu podejścia Agile, Lean i dążenia do bycia turkusową organizacją?
• Jak połączyć wartości Grupy PKN Orlen z pryncypiami Agile?
• W jaki sposób zbudować program transformacji Agile na poziomie projektów i procesów HR?
• W jaki sposób zastosować podejście Agile w pracy HR Biznes Partnera?
• Jak budować procesy HR’owe ukierunkowane na samoorganizację i wyniki?

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi Agile ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów podejścia do strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem wykorzystując podejście SCRUM, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody promujące zasady Agile. Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie przeprowadzenia kontroli procesów i tworzenia adekwatnych zaleceń usprawniających. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenie w ten sposób efektywności własnej organizacji.

CZAS TRWANIA: 2 DNI SZKOLENIA ONLINE (2 x 6 godzin). 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

II. WPROWADZENIE DO ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

• Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami i procesami.
• Struktura i założenia projektu adaptacyjnego. 
• Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie?
• AGILE vs. SCRUM vs. LEAN a podejście „silosowe”.
• Turkusowa organizacja a filozofia Agile i Lean.
• Podstawowe wartości pracy w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na właściwe rezultaty.

III. PRZEGLĄD WIODĄCYCH PODEJŚĆ AGILE – WADY, ZALETY, RYZYKA I OGRANICZENIA WDROŻENIOWE. 

• Ramy postępowania Scrum
• Kanban (proces i metoda)
• Extreme Programming (XP)
• Continuous Integration (CI)
• Feature-Driven Development (FDD)
• Crystal Clear
• Dynamic Systems Development Method (DSDM)
• Agile Project Management (AgilePM)
• Scaled Agile Framework (SAFe)
• Agile Unified Process (AUP)
• Open Unified Process (OpenUP)
• PRINCE2AGILE
• PMI-ACP
• Lean IT

IV. PODEJŚCIE AGILE ZGODNIE Z METODYKKĄ DSDM I AgilePM. 

• Podstawy AgilePM i DSDM - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym.
• Filozofia Agile oraz przegląd pryncypiów.
• Przegoląd ról i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne).
• Procesy i produkty AgilePM i DSDM.
• Integracja podejść zwinnych z podejściem klasycznym.

V. REWOLUCJA ADAPTACYJNA – INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW. 

• Innowacyjne wytwarzanie produktów.
• Zdolność adaptacyjna produktu.
• Skrócone harmonogramy wytwarzania.
• Adaptacyjność pracowników i procesów.
• Reagowanie na zmiany.
• Zasady współpracy z Klientem wewnętrznym.

VI. ZASADY PRZEWODNIE AGILE.

• Planowanie i kontrola.
• Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi.
• Progresywna redukcja ryzyka.
• Wytwarzanie wcześniejszych korzyści.

VII. ZASADY AGILE W PODEJŚCIU PROCESOWYM I DROGRA DO OPTYMALIZACJI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE HR.

• Wprowadzenie do filozofii Lean i połączenia jej jako element wspierający podejście Agile w obszarze HR.
• Warsztaty LEAN – droga do szybkich udoskonaleń:

- Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
- Analiza i selekcja kluczowych problemów.
- Identyfikacja powodów usprawnień.
- Zaplanowanie środków zaradczych.
- Implementacja.
- Porównanie rezultatów.
- Standaryzacja.

• Wdrażanie usprawnień na etapie retrospektywy przez Zespoły HR.

VIII. ZARZĄDZANIE DOSKONALENIEM PROCESÓW BIZNESOWYCH HR – SYMULACJA ZASTOWANIA PODEJŚCIA AGILE.

• Zastosowanie wybranych praktyk Agile w codziennej pracy HR Partnera. 
• Projektowanie strumienia wartości w procesach HR’owych.
• Doskonalenie strumienia wartości i adaptacja podejścia Agile w doskonaleniu obszarów HR’owych.
• Narzędzia ciągłego doskonalenia i iteracyjność w dochodzeniu do rozwiązań ukierunkowanych na korzyści.
• Mapowanie docelowego stanu i mitygacja sił powstrzymujących zmiany.

IX. MODEL ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM.

• Zasady i praktyki.
• Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego.
• Faza 1: Tworzenie wizji.
• Faza 2: Planowanie adaptacyjne.
• Faza 3: Eksploracja.
• Faza 4: Adaptacja.
• Faza 5: Zamknięcie projektu.

X. PLANOWANIE W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM.

• Identyfikacja ograniczeń w projekcie.
• Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności i wartości.
• Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności.

XI. PRACA W ITERACJACH.

• Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego.
• Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie.
• Budowanie kultury odpowiedzialności.
• Utrzymywanie niskiego kosztu zmian.
• Zdolność zespołu do adaptacji.

XII. FRAMEWORK SCRUM.

• Fundamenty ram dostarczania produktów SCRUM.
• Role w zespoole SCRUM - Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
• Iteracyjny proces tworzenia produktów.
• Przebieg projektu według SCRUM.
• Omówienie elementów Scrum – zasady, obiekty, role, zdarzenia oraz narzędzia IT wspomagające implementację i utrzymanie skupienia zespołu na dostarczaniu potencjału.
• Planowanie i estymacja.
• Codzienne spotkania - SCRUM Meetings – zasady i techniki wspomagające.
• Kontrolowanie.

XIII. PROCESY HR I PRZESTRZEŃ NA PRAKTYKOWANIE PODEJŚCIA AGILE.

• Rekrutacja/derekrutacja, onboarding.
• Realizacja komunikacji wewnętrznej.
• Zarządzanie wiedzą i wymianą doświadczeń.
• Planowanie i wdrażanie ścieżek kariery.
• Rozwój kompetencji pracowników.
• Zarządzanie talentami.
• Zarządzanie ciągłością działania.

XIV. PROGRAM TRANSFORMACJI AGILE W ORGANIZACJI – WYZWANIA I KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DLA HR BIZNES PARTNERÓW.

• Zarządzanie programem adaptacji podejścia Agile w organizacji – metodyka i elementy składowe całościowego ładu zarządzania zmianą.
• Transza I: Diagnoza poziomu dojrzałości Agile w organizacji.

- Audyt wstępny oceny poziomu dojrzałości Agile.
- Wizja transformacji Agile.
- Strategia transformacji Agile.

• Transza II: Rozwój kompetencji z zakresu zwinnego zarządzania projektami i transformacji kulturowej przez HR Biznes Partnerów.

- Budowanie kompetencji w zarządzaniu projektami Agile.
- Budowanie kompetencji dla liderów zmian i trenerów wewnętrznych.

• Transza III. Rollout metodyki agile i monitorowanie miar efektywności.

- Doskonalenie podejścia do zarządzania projektami i procesami.
- Ocena programu transformacji Agile.
- Audyt oceny poziomu dojrzałości Agile.

XV. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.

• Przegląd zwinnych metodyk zarządzania projektami.
• Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
• Organizacje i instytucje związane z Agile.
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
• Zakończenie szkolenia.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem