Szkolenia

A A A

Analityczne metody podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami myślenia analitycznego oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do szeregu problemów biznesowych. Pozwoli to na sprawne określenie przyczyn problemu i znalezienie odpowiednich, skutecznych i nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności znajdowania powiązań między przyczynami powstawania problemu i usystematyzują wiedzę w zakresie projekcji wyników i najlepszych praktyk w zakresie wizualizacji i wnioskowania.

Analiza danych polega na podejmowaniu działań zmierzających do jak najpełniejszego poznania zjawisk i procesów rynkowych. Jest nieodłącznym elementem podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym w procesie zarządzania organizacją.

Warsztat obejmuje zagadnienia związane nie tylko z przeglądem technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach, ale porusza również zagadnienia związane z prezentacją danych liczbowych ich agregacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem. Szczególny nacisk kładzie się w trakcie szkolenia na ćwiczenia, co daje uczestnikom szansę zastosowania wiedzy w praktyce.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce. Uczestnicy poznają zasady wykorzystania metod scenariuszowych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych przy zachowaniu różnych ograniczeń.

Korzyści dla organizacji:

 • Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów.
 • Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych.
 • Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji.
 • Sprawniejszy proces podejmowania decyzji przez menedżerów, dzięki stosowaniu narzędzi pozwalających uwzględnić różnorodne kryteria i ich wagę. 
 • Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych. 

Korzyści dla uczestnika:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają i potrafią wykorzystać techniki myślenia analitycznego.
 • Potrafią dostarczyć optymalne rozwiązania poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu.
 • Wiedzą jak tworzyć ciekawe i angażujące słuchaczy środki wizualne do prezentacji analiz biznesowych. 
 • Znają i potrafią wykorzystać techniki graficznej ilustracji i analizowania problemów.
 • Są w stanie lepiej poznać odbiorców opracowań analitycznych i skutecznej dotrzeć do ich świadomości uwzględniając ich oczekiwania.
 • Potrafią obiektywnie ocenić wartość i trafność wyboru prezentowanych informacji.
 • Wykorzystują 8 psychologicznych zasad skutecznej prezentacji, które sprawią, że Twoi słuchacze zrozumieją dokładnie to, co im przekazałeś.
 • Potrafią zapewnić optymalny poziom wiedzy zapewniając skuteczną komunikację i właściwą jakość podejmowanych decyzji biznesowych.

Uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób wykorzystać właściwe metody scenariuszowe do oceny alternatywnych zdarzeń w kontekście: strategii firmy, realizowanych projektów czy obsługiwanych procesów biznesowych.
 • Jak podejmować decyzje przy uwzględnieniu wielu czynników, założeń, kryteriów.
 • Jak wykorzystać drzewa decyzyjne do wyznaczania decyzji przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych zdarzeń.
 • Jak oszacować i zminimalizować wpływ ryzyka dla danej decyzji biznesowej. 
 • Jak wykorzystać zdobyte nowe kompetencje marketingowe do konkurowania.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla szeroko pojętej kadry menedżerskiej, zespołów zadaniowych i projektowych, wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności myślenia analitycznego i skutecznego podejmowania decyzji.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 1. Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 2. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ I
WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Prezentacja Trenera.
 • Prezentacja uczestników szkolenia.
 1. ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH W PRACY MENEDŻERA.
  • Konflikty w pracy - przyczyny powstawania i sposoby rozwiązań.
  • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
  • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
  • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu.
  • Czy celem negocjacji jest kompromis?
  • Umiejętności komunikacyjne.
  • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych.
 2. LABORATORIUM KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆI
  • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.
  • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów.
  • Techniki wymyślania nowych pomysłów.
  • Wprowadzanie pomysłów w życie.
  • Mapy Myśli - fenomenalna technika zwielokrotniania wydajności mózgu.
  • Kreatywność w firmie - techniki twórczego myślenia w biznesie.
 3. SIŁOWNIA UMYSŁU
  • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy.
  • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia.
  • Polepszanie percepcji i inteligencji – ćwiczenia. 
 4. MYŚLENIE RÓWNOLEGŁE I METODA CIMDO DEBORO.
  • Brainstorming - burza mózgów.
  • Synektyka.
  • Morfologia.
  • Technika delficka.
  • Porównania analogii .
  • Metoda Crawforda.
  • Analiza drzew decyzyjnych.
  • Podsumowanie I dnia warsztatów.

DZIEŃ 2
PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ OMÓWIONYCH W I DNIU WARSZTATÓW.

 1. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNEGO PODEJSCIA DO PROBLEMU.
  • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań.
  • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu.
  • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami.
  • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu.
 2. NABYCIE PŁYNNOŚCI W KORZYSTANIU Z TECHNIK UMOŻLIWIAJĄCYCH "WYJŚCIE POZA UTARTY TOK MYŚLENIA".
  • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach.
  • Szybkość i dokładność spostrzegania.
  • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych.
 3. ZARZĄDZANIE PODEJMOWANIEM DECYZJI.
  • Istota podejmowania decyzji biznesowych.
  • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji.
  • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji.
  • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji.
 4. GRUPOWE I ZESPOŁOWE PODEJMOWANIE DECYZJI.
  • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji.
  • Zalety i wady podejmowania decyzji. 
 5. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA.
  • Analiza danych macierzowych.
  • Wykres przyczynowo-skutkowy.
  • Wykres podobieństw.
  • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem