Szkolenia

A A A

Zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w obszarach: finansów, księgowości, kadr i płac oraz środowiska IT. Szkolenie ma również na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej oraz opracowanie harmonogramu wdrożenia spójnego systemu kontroli wewnętrznego w organizacji klienta.

Wartością dodaną jest dokonanie przeglądu najczęstszych czynników ryzyka w realizacji kontroli wewnętrznej oraz przedstawienie kompleksowych sposobów minimalizacji zagrożeń.  Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem m.in. w oparciu międzynarodową metodykę zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk) oraz podejście do wdrożenia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej. W ramach interaktywnych ćwiczeń uczestnicy kompleksowo poznają cykl życia ryzyka oraz techniki ich wizualizacji wspomagające interpretację oraz proces podejmowania optymalnych decyzji.

Korzyści dla organizacji:

Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, dostarczenie wiedzy na temat określania strategii zarządzania ryzykiem, apetytu ryzyka organizacji oraz jej profilu ryzyka, przygotowanie do samodzielnego określania polityki zarządzania ryzykiem oraz poznanie kategorii i kryteriów ryzyka. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, w jaki sposób:

 • Efektywnie wykorzystać system kontroli wewnętrznej do zapewnienia prewencyjnej ochrony celów biznesowych.
 • Zbudować właściwe środowisko kontroli wewnętrznej uwzględniające różne ograniczenia i zróżnicowany poziom wiedzy pracowników.
 • Wykorzystać zarządzanie ryzykiem do podejmowania właściwych decyzji oraz minimalizować wpływ zagrożeń na cele organizacji.
 • Zapewnić właściwe mechanizmy: autoryzacji operacji, oceny poprawności kwoty i ich ewidencji, znaczenia terminowości, autoryzowanego poziomu dostępu do systemów IT, zgodności ewidencji z rzeczywistym stanem.
 • Praktycznie wykorzystać reguły kontroli wewnętrznej m.in. w zakresie stworzenia spójnego systemu procedur i regulaminu. 

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny parametrów ryzyka: prawdopodobieństwa, bliskości, wpływu (dolegliwości) oraz możliwych reakcji na dane ryzyko.  Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik wykorzystywanych w postępowaniu kontrolnym dających możliwość usprawnienia działań w organizacji Klienta.

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie projektów i członkowie zespołów projektowych. Pracowników firmy odpowiedzialnych za istotne decyzje.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

ETAP I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.
 2. WPROWADZENIE DO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJI.
  • Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych standardów kontroli wewnętrznej.   
  • Organizacja kontroli oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej.
  • Elementy systemu kontroli wewnętrznej oraz jej obszar oddziaływania.
  • Rodzaje czynności kontrolnych.
  • Zarządzanie ryzykiem w kontekście kontroli wewnętrznej.

ETAP II. DIAGNOZA STANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.

 1. PROJEKTOWANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ORGANIZACJI.
  • Elementy kontroli wewnętrznej COSO.
  • Rodzaje czynności kontrolnej.
  • Cele i funkcje kontroli wewnętrznej.
  • Rodzaje i zadania kontroli wewnętrznej oraz zasady postępowania kontrolnego.
  • System kontroli wewnętrznej – różne podejścia do wdrożenia.
  • Praktyczne zagadnienia efektywności kontroli wewnętrznej.
  • Prawa i obowiązki stron kontroli.
 2. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Definiowanie pojęcia ryzyka.
  • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
  • Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
   • Identyfikacja.
   • Kwantyfikacja.
   • Opracowanie reakcji.
   • Kontrola reakcji
  • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
  • Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.
 3. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Właściwości „ryzyka”.
  • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
   • Zdarzenie (występujące w przyszłości).
   • Prawdopodobieństwo (niepewność).
   • Skutki (co można zyskać lub stracić).
  • Typy ryzyka.
  • Elementy składowe zarządzania ryzykiem.
 4. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
  • Istota i cel zarządzania ryzykiem.
  • Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem.
  • Kategoryzacja ryzyk i konsekwencji oraz ich pomiar.
  • Role i odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem.
 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_O_R.
  • Definicja ryzyka.
  • Metodyka zarządzania ryzykiem.
  • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  • Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych.
  • Hierarchizacja ryzyka.
  • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 6. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
  • Identyfikacja ryzyka.
  • Szacowanie ryzyka - analiza i ocena.
  • Postępowanie z ryzykiem - założenia do planu postępowania z ryzykiem.
  • Wdrożenie zarządzania ryzykiem.
  • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.
 7. REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA RYZYK.
  • Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka.
  • Realizacja strategii reakcji.
  • Plany awaryjne i działania improwizowane.
  • Ocena ryzyka.
  • Ponowna analiza ryzyka.
  • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
 8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI WEWNĘTRZNEJ. 
  • Czynniki ryzyka w kontroli
  • Kontrola menedżerska.
  • Ryzyka menedżerskie.
 9. PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.
  • Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji.
  • Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji i samej kontroli wewnętrznej:
   • Autoryzacja operacji.
   • Poprawność ewidencjonowanych kwot w systemach IT.
   • Właściwy i autoryzowany poziomu dostępu do systemów IT.
   • Zgodność ewidencji z rzeczywistym stanem.
   • Podział zadań i odpowiedzialności.
   • Dobór personelu.
   • Umiejętności i wiedza pracowników.
   • Procedury (czynności) kontroli wewnętrznej. 
  • Profile ryzyka dla obszarów działalności klienta (obsługa finansowa, księgowa, kadrowa, IT).
  • Przykładowe następstwa braku kluczowych elementów audytu lub kontroli wewnętrznej.
 10. IDENTYFIKACJA RYZYKA – ĆWICZENIA.
  • Opracowanie procedury zarządzania ryzykiem – warsztat praktyczny.
  • Ćwiczenia z identyfikacji oraz poprawnego opisywania ryzyka w organizacji.  

ETAP III. OPRACOWANIE PLANU DZIAŁANIA.

 1. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJI – WARSZTAT KONTROLERSKI.
  • Analiza i projektowanie kontroli wewnętrznej w organizacji.
  • Ocena aktualnego poziomu dojrzałości systemu kontroli wewnętrznej w organizacji klienta. 
  • Przeprowadzenie analizy procesów i omówienie kontroli wewnętrznej właściwej dla danego procesu.
  • Przegląd dokumentacji kontroli wewnętrznej wykorzystywanej w różnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystania przez uczestników szkolenia.
  • Opracowanie harmonogramu wdrożenia kontroli wewnętrznej w organizacji klienta.

ETAP IV. STAWORZENIE RAPORTU OCENY DOJŻAŁOŚCI SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.

 1. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem