Szkolenia

A A A

Zarządzanie jakością i optymalizacja procesów

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Głównym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów jakości w przedsiębiorstwie oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia jakości. Systematyczny nadzór, monitorowanie i weryfikacja znajomości, przestrzegania i stosowania polityki jakości, norm, standardów, strategii zdefiniowanych dla procesu wytwórczego i testowego w firmie, jest formą skutecznego procesu zapewniania jakości i sprzyja spełnieniu zmieniających się dynamicznie oczekiwaniom klientów.

Korzyści dla organizacji:

 • Praktyczne ćwiczenia w trakcie warsztatu dające uczestnikom szansę zastosowania strategii i umiejętności zarządzania jakością w rzeczywistych sytuacjach.
 • Strategie zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia współgrają z zasadami zarządzania projektami, pozwalając skutecznie zwiększyć kontrolę celów, pracy i wyników w organizacji biznesowej.
 • Świadome zastosowanie przez pracowników polityki jakości, norm, standardów oraz strategii zdefiniowanych dla procesu wytwórczego i testowego w organizacji.

Korzyści dla uczestnika:

Ten praktyczny warsztat szkoleniowy pozwoli uczestnikom na:

 • Poznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad zarządzania jakością.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość w przedsiębiorstwie.
 • Nabycie umiejętności spojrzenia projakościowego.
 • Wdrożenie systemowych (kompleksowych) działań na rzecz podnoszenia jakości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • obecnych i przyszłych kierowników projektów,
 • uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • przedstawicieli Biur Projektów.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. STRATEGICZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
  • Wprowadzanie zasad Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM.
  • Tworzenie misji, wizji organizacji i budowanie strategii za pomocą metody Balance Scorecard.
  • Projektowanie organizacji za pomocą japońskiego standardu Hoshin Kanri.
  • Projektowanie przełomowego doskonalenia procesów Six Sigma.
 2. PRZEGLĄD NARZĘDZI DOSKONALENIA JAKOŚCI.
  • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
  • Analiza Pareto.
  • Metoda Why-why.
  • Techniki rozwiązywania problemów jakościowych.
  • Poka Yoke.
  • Jidoka
  • Mierniki pomiaru skuteczności KJ
  • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości
  • Matryca wymagań i kompetencji
 3. CYKL ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH.
  • Istota doskonalenia w systemach zarządzania jakością.
  • Doskonalenie w oparciu o cykl PDCA.
  • Proces rozwiązywania problemów.
  • Rodzaje klasycznych narzędzi rozwiązywania problemów i ich funkcje.                  
  • Schemat przebiegu procesu jako pierwszy krok w kierunku zdefiniowania problemu.
  • Rejestracja błędów przy pomocy narzędzi zarządzania jakością:
  • Formularze zbierania danych.
  • Histogram.
  • Diagram Pareto.
  • Diagram korelacji.
 4. CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA.
  • Zasady projektowania i dokumentowania.
  • Integrowanie, rozwój i doskonalenie.
  • Auditowanie systemu zintegrowanego.
 5. PROGRAM 5S I FILOZOFIA KAIZEN - OPTYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI.
 6. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.
  • Projektowanie strumienia wartości.
  • Doskonalenie strumienia wartości.
  • Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  • Narzędzia ciągłego doskonalenia.
 7. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.
  • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.
  • Działania w ramach zarządzania procesowego.
  • Model przebiegu pracy.
  • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
  • Etapy projektu doskonalenia procesów.
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 8. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA (VOC) NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI PRODUKTÓW.
  • Czym jest Głos Klienta (VoC)
  • Wartość postrzegana przez klienta
  • Satysfakcja - całkowita satysfakcja Klienta
  • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
  • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
  • Wpływ VoC na strategię biznesową
  • Informacja VoC, CTQ: plan działań.
 9. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - SIX-SIGMA (CYKL DMAIC).

  Etap Definiowania (D)
  • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.
  • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego. 
  • Modelowanie procesu - SIPOC.
  • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

  Etap Pomiaru (M)
  • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
  • 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
  • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
  • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
  • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

  Etap Analizy (A)
  • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
  • Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
  • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
  • Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

  Etap usprawniania (I) i sterowania (C).
  • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.
  • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
  • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
  • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.
    
 10. PODSYMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem