Szkolenia

A A A

Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi i łańcuchem dostaw

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów związanych z wdrożeniem skutecznego zarządzania procesami zakupowymi i budowania strategicznych relacji biznesowych z kooperantami i dostawcami. Profil funkcjonowania współczesnych działów zakupów uległ znacznym zmianom i przeobrażeniom. Kluczowym zagadnieniem staje się już nie tylko koszt pozyskania materiałów, surowców, zasobów itd., ale również zapewnienie odpowiedniej jakości, czasu realizacji samej dostawy i zapewnienie atrakcyjnych warunków płatności w celu zachowania m.in. płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Konieczność dokonywania oceny i zrozumienia strategicznych celów organizacji staje się nieodzowną kompetencją pracowników działów zakupów, którzy powinni poprzez znajomość odpowiednich narzędzi do planowania i analizy  dokonywać oceny zależności i szukać dialogu ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw. Zarządzanie ryzykiem i umiejętność wykorzystania szeregu technik w tym obszarze pozwoli Państwu podejmować optymalne decyzje i planować właściwe reakcje na ryzyko, tak aby pro aktywnie minimalizować zagrożenia lub wykorzystywać szanse.

Korzyści dla organizacji:

Zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną, praktyczne doświadczenia i przykłady najlepszych praktyk w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Zdobyte umiejętności pozwolą sprostać ich menedżerskim wyzwaniom i perspektywom rozwoju zawodowego.

Korzyści dla uczestnika:

 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • Uzyskanie wiedzy na temat powiązań pomiędzy logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem, finansami, rachunkowością oraz zarządzaniem operacjami,
 • Analizy przypadków przedstawiających konkretne przedsiębiorstwa i sytuacje menedżerskie oraz prezentacje najlepszych praktyk na rynku.

Adresaci szkolenia:

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla kadry menedżerskiej jak i osób podejmujących ważne decyzje biznesowe szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, procesem produkcyjnym jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w organizacji.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1.  WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Zdefiniowanie celów szkolenia i zdefiniowanie głównych problemów przez uczestników warsztatów.
  • Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w zarządzaniu zakupami.
  • Podstawowe strategie dla działów zakupów.
 2. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI. 
  • Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia.
  • Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych.
  • Zakup sprawozdania finansowe.
   Standardy zakupowe dla grup kapitałowych.
  • Regulacje i ograniczenia prawne. 
  • Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki.
 3. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW. 
  • Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu.
  • Efektywne procesy nabywania towarów i usług.
  • Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów.
  • Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację między kosztami a ciągłością działania procesów.
  • Wskaźniki efektywności i ich interpretacja w naszym przedsiębiorstwie.   
 4. PROCES REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
  • Elementy wyboru dostawcy.
  • Oceny dostawców – kryteria jakościowe i ilościowe.
  • Proces przetargowy.
  • Podsumowanie procesu udzielania zamówień.
 5. ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Z DOSTAWCAMI.
  • Wprowadzenie do zawierania umów z dostawcami.
  • Tworzenie listy kwalifikowanych dostawców: kryteria wyboru i ograniczenia.
  • Rodzaje i klasyfikacja umów z dostawcami.
  • Umowy jakościowe i ich specyfikacje.
  • Praktyczne wykorzystanie zapisów kontraktowych.
 6. TECHNIKI ANALIZY KOSZTÓW.
  • Modele kosztowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
  • Insourcing/outsourcing - make or buy?.
  • Wykres analizy kosztów produktów.
  • Analiza korelacji danych.
  • Główne wskaźniki rentowności i metody dynamiczne oceny inwestycji.
 7. KOSZTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI DOSTWAW.
  • SQA (ang. Supplier Quality Assurance) - zapewnienie jakości dostawcy.
  • ESI (ang. Early supplier involvement) i dopuszczenie do produkcji.
  • Nadzór jakości u kontrahentów.
 8. KONTROLA I NADZÓR JAKOŚCI.
  • Proces realizacji audytów dostawców.
  • Redukcja kosztów braku jakości - sposoby i techniki pro aktywnego działania na rzecz definiowania błędów.
  • Doskonalenie produkcji – przegląd współczesnych koncepcji (LEAN, KAIZEN).
  • Proces reklamacyjny – czyli jak osiągnąć zadowolenie klienta końcowego.
 9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOSTAWCY.
  • Punkt bazowy w zarządzaniu ryzykiem (ang. Contingency Plan).
  • Relacje z dostawcą a ryzyko biznesowe. 
  • Proces zarządzania ryzykiem biznesowym w działach zakupów i produkcji.
  • Szacowanie bankructwa dostawcy lub braku zachowania jego ciągłości działania.
  • Ryzyko w łańcuchu dostaw.
  • Identyfikacja ryzyka u dostawcy.
  • Stworzenie systemy wczesnego ostrzegania – praktyczne
  • Monitorowanie dostawcy w zależności od poziomu ryzyka
  • Proces postępowania w przypadku dostawcy preferowanego bądź partnera.
 10. WYKORZYSTANIE DRZEWA DECYZYJNYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH i AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA NIEPEWNOŚCIAMI.
  • Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
  • Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
  • Ocena kosztów i ryzyk dla danej decyzji biznesowej.
  • Wybór optymalnej decyzji poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.
 11. PRZEGLĄD TECHNIK I METOD DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Podstawowe definicje i zasady.
  • Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  • Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
   • Technika delficka.
   • Porównania analogii.
   • Metoda Crawforda.
   • Analiza drzew decyzyjnych. 
   • Metody scenariuszowe.
   • Lista zagrożeń.
   • Mapa zakłóceń.
 12. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem