Szkolenia

A A A

Modelowanie procesów biznesowych

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie wykładu teoretycznego z częścią praktyczną, pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi. Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody. Dzięki czemu będą w stanie:

 • Modelować procesy biznesowe we własnej organizacji.
 • Opisać zdarzenia i przypisać jednoznaczne role procesowe.
 • Wykorzystać różne sposoby i techniki opisywania procesu. 
 • Właściwie określić mierniki efektywności procesu.
 • Koncentrować swoją uwagę na działania optymalizujące konkretne procesy.

Wiodącym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie opisywania procesów przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi.

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury procesowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności m.in. poprzez: wykorzystanie techniki SIPOC, notacji BPMN, znaczników graficznych wykorzystywanych w systemach jakości i mapowania strumienia wartości. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenie w ten sposób efektywności własnej organizacji.

Korzyści dla organizacji:

 • W jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy w zarządzaniu projektami.
 • Zarządzać interesariuszami projektu.
 • Opracować: zakres projektu oraz plan komunikacji i jakości.
 • Tworzyć harmonogramy wykorzystując m.in. technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną oraz opracowywać wykresy Gantta.
 • Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
 • Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
 • Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
 • Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:

 • Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
 • Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie proaktywnych działań wynikających z  przyjętej strategii sterowania.
 • Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
 • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. 
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
 • Zarządzać w odpowiedni sposób relacjami dostawcami i odbiorcami wyników projektów.
 • Świadomie zarządzać zmianami w projekcie.
 • Zarządzać etapami projektu i ich zakresem.
 • Umiejętność budowania strategii komunikacji z Klientem.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie w szczególności kierowane jest do:
 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osoby pełniące role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI.
  • Wprowadzenie do zarządzania procesowego.
  • Geneza zarządzania procesowego.
  • Złote zasady Deminga.
  • Definiowanie procesu w organizacji.
  • Zarządzanie procesami a strategia organizacji.
 3. IDENTYFIKACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.
  • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
  • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci). 
  • Rodzaje procesów i ich przebieg.
  • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
  • Definiowanie celów biznesowych.
 4. OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM.
  • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.
  • Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000:2008, LEAN).
  • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
  • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 5. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.
  • Projektowanie strumienia wartości.
  • Doskonalenie strumienia wartości.
  • Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  • Narzędzia ciągłego doskonalenia.
  • Mapowanie docelowego stanu.
 6. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.   
  • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
  • Działania w ramach zarządzania procesowego.
  • Model przebiegu pracy.
  • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
  • Etapy projektu doskonalenia procesów.
  • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
  • Zarządzanie ryzykiem w procesach.
  • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
 7. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.
  • Etapy wdrażania zarządzania procesowego.
  • Architektura procesowa.
  • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.
  • Model dojrzałości procesowej.
 8. OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH.
  • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych.
  • Doskonalenie procesów – cykl PDCA.
  • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo.
  • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC).
  • Standaryzacja procesu.
 9. MAPOWANIE I POPRAWA PROCESÓW.
  • Wybór procesu i celu poprawy.
  • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
  • Mapowanie procesu.
  • Uproszczenie procesu.
  • Formularz i zbieranie danych.
  • Stabilność i zdolność procesu.
  • Plan wdrożenia zmiany procesu. 
  • Technika SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
 10. ZAAWANSOWANE METODY MODELOWANIA ZGODNIE Z NOTACJĄ BPMN.
  • Typy procesów w notacji BPMN (amg. BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION).
  • Zdarzenia, czynności, bramki – kluczowe obiekty do modelowania przepływu.
  • Elementy łączenia obiektów,
  • Podprocesy i procesy równoległe.
  • Role procesowe.
  • Struktura modelu procesów biznesowych:
   • Obszar modelowanej rzeczywistości.
   • Dekompozycja procesów.
   • Powiązania procesów z innymi elementami organizacji.
  • Wzorce procesowe.
 11. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO MODELOWANIA PROCESÓW. 
  • FlowCharter 2005.
  • MS Visio.
 12. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem