Szkolenia

A A A

Lean SIX- SIGMA - Projekty Optymalizacji Procesów Biznesowych

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami w oparciu o metodykę Six-Sigma i cykl usprawniania procesów DMAIC, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.

Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów biznesowych. To bogate kompendium wiedzy na temat większości narzędzi stosowanych w kształtowaniu szczupłej organizacji opartej o konkretne przykłady i argumentację trenera pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom.

Korzyści dla organizacji i uczestników:

 • Uczestnicy dowiedzą się  czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania?
 • Zrozumieją na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality)  oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu?
 • Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 • Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
 • Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
 • Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
 • Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
 • W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera w optymalizacji procesów biznesowych w firmach usługowych. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna,
 • Symulacje biznesowe,
 • Konsultacje indywidualne,
 • Studia przypadków,
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.  

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału z perspektywy własnej organizacji. 

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.

II. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW. 

 • Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.
 • Działania w ramach zarządzania procesowego.
 • Model przebiegu pracy.
 • Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 • Etapy projektu doskonalenia procesów.
 • Miary CTQ  - w jaki sposób je definiować i jakie mają znaczenie w architekturze  procesowej i efektywnym zarządzaniu.

III. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT I WPROWADZENIE DO METODYKI LEAN SIX-SIGMA.

 • Wprowadzenie do idei Lean w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zbierania i analizy informacji.
 • Karta rozwiązania problemu.
 • Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń. 
 • Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.

IV. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA (VOC) NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW.

 • Czym jest Głos Klienta (VoC).
 • Wartość postrzegana przez klienta.
 • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
 • Wpływ miary VoC na strategię biznesową.

V. PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM).

 • Strumień wartości – a właściwie, co to takiego?
 • Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych.
 • Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości.
 • Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości.

VI. PROJEKTY OPTYMALIZACJI PROCESÓW – METODYKA LEAN SIX-SIGMA I CYKL DMAIC W PRAKTYCE – WARSZTAT SYMULACYJNY OCZAMI PRAKTYKA. 

Etap Definiowania (D)

 • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.
 • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego. 
 • Modelowanie procesu - SIPOC.
 • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

Etap Pomiaru (M)

 • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
 • 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
 • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
 • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
 • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A)

 • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
 • Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
 • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
 • Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
 • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

Etap usprawniania (I) i sterowania (C)

 • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.
 • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
 • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
 • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.

VII. ZASTOSOWANIE LEAN W RÓŻNYCH DZIAŁACH NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI – CASE STUDY.

 • Doskonalenie procesów sprzedaży i marketingu.
 • Doskonalenie procesów w dziale zakupów.
 • Doskonalenie procesów w działach finansowych.
 • Doskonalenie procesów w dziale rachunkowości.
 • Doskonalenie procesów w dziale obsługi Klienta.
 • Doskonalenie procesów w dziale HR.

VIII. PODEJŚCIE LEAN W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.

 • Podejście klasyczne do zarządzania projektami a podejście Lean.
 • Co się właściwie zmienia? – pryncypia Lean w zarządzaniu projektami.
 • Metodyka zarządzania projektami Lean Project Management.
 • Iteracyjne wytwarzanie produktów usługowych w Lean.
 • Projektowanie usług zgodnie z metodą wytwórczą 3P.

IX. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I EGZAMIN NA POZIOMIE SIX-SIGMA BLACK BELT.  

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem