Szkolenia

A A A

Budowa planów ciągłości działania

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Planowanie Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Planning) dotyczy skutecznej ochrony najistotniejszych działań i procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, tak aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek incydentów bądź problemów funkcjonowanie organizacji mogło być możliwie szybko i sprawnie odtworzone. Stworzenie planu ciągłości działania organizacji oraz zapewnienie jego skuteczności i aktualności jest kompleksowym przedsięwzięciem, składającym się z serii etapów. Projektowanie zasad bezpieczeństwa jest więc prewencją, profilaktyką, zaś projektowanie BCP dotyczy diagnozy i terapii oraz kontynuowania działania w toku prac naprawczych.

Korzyści dla organizacji:

Celem szkolenia jest przedstawienie znaczenia systemu bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia i nadzorowania takiego systemu.

Korzyści dla uczestnika:

Warsztat szkoleniowy ma na celu przekazanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej:

 • Istoty, celu oraz procesu zarządzania ciągłością działania.
 • Wdrożenia planów ciągłości działania (porównanie różnych metodyk).
 • Przeprowadzania analiz wymagań biznesowych oraz sposobów pozyskiwania informacji w zakresie wymagań. 
 • Zarządzania ryzykiem związanym z utratą dostępności zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych.
 • Mechanizmów prewencyjnych.
 • Strategii odtworzeniowych (w tym synchronizacji danych z wykorzystaniem centrów zapasowych oraz uzasadnienia dla doboru strategii).
 • Elementów planów ciągłości działania.
 • Faz odtwarzania biznesu.
 • Zarządzania w sytuacji kryzysowej (w tym komunikacji/ współpracy z podmiotami zewnętrznymi, monitorowania działań).
 • Szacowania strat.
 • Testowania planów ciągłości działania.
 • Kontroli, aktualizacji oraz dystrybucji planów. 

Adresaci szkolenia:

Kierownicy projektów, szefowie zespołów projektowych, szefowie i specjaliści z działów IT.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW. 
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 2. AKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - CZYLI NAUKA PŁYNĄCA Z DOŚWIADCZEŃ. 
  • Wprowadzenie do standardów audytu, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
  • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem:
   • Standard FERMA. 
   • Standard zarządzania ryzykiem korporacyjnym – COSO II.
   • Standard ISO 31000.
   • Standard COBIT. 
   • Model zarządzania ryzykiem - Software Engineering Institute. 
   • Metodyka zarządzania ryzykiem M_O_R (OGC).
  • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem  - standard IIA .
  • Budżetowanie na potrzeby zarządzania ryzykiem.
  • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (Business Impact Analysis).
 3. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: REAGOWANIE I POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.
 4. SKUTECZNE WDRAŻANIE PLANÓW CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA ORAZ WYKORZYSTANIE ICH W EFEKTYWNYM ZARZĄDZANIU RYZYKIEM.
  • Dostosowanie Planu Ciągłości Działania do wymagań rynkowych i rozwoju zdolności firm do przywracania ciągłości działania. 
  • Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa.
  • Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne.
  • Zagrożenia bezpośrednie i pośrednie.
  • Techniki szacowania strat:
   • Brainstorming - burza mózgów.
   • Synektyka.
   • Morfologia.
   • Technika delficka.
   • Porównania analogii .
   • Metoda Crawforda.
   • Analiza drzew decyzyjnych. 
   • Analiza symulacyjna Monte Carlo.
   • Metody scenariuszowe.
   • Lista zagrożeń.
   • Mapa zakłóceń.
 5. MODELOWE STRATEGIE POSTĘPOWANIA Z ZAGROŻENIAMI.
  • Strategia Tolerowania.
  • Strategia Monitorowania.
  • Strategia Zapobiegania.
  • Strategia Planu Ciągłości Działania.
 6. POLITYKI POSTĘPOWANIA Z ZAKŁÓCENIAMI (WARSZTAT).
  • Polityka tolerowania zakłóceń.
  • Polityka monitorowania zakłóceń.
  • Polityka zapobiegania zakłóceniom.
  • Polityka Planu Ciągłości Działania.
 7. WYZWANIA EFEKTYWNEGO TESTOWANIA PLANU W ORGANIZACJI. PLANOWANIE I REALIZACJA TESTÓW ORAZ RAPORTOWANIE WYNIKÓW. 
 8. PLAN ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA A MODEL REFERENCYJNY ITIL.
 9. PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 

DZIEŃ 2

 1. ISTOTA I ZASADY SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA - NORMA BS 25999. 
  • Normy opisujące system zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System).
  • Zbieżność budowy BS 25999 z wymaganiami standardów ISO.
  • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BCMS.
  • Podstawowe terminy i definicje związane z system BCMS.
  • BCMS a cykl zarządzania jakością PDCA.
 2. PLANOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA. 
  • Określenie zakresu i celów systemu BCMS.
  • Polityka Ciągłości Działania.
  • Kompetencje pracowników BCM.
  • Osadzenie BCMS w kulturze organizacji.
  • Zrozumienie organizacji (przegląd zagadnień z I dnia warsztatów).
   • Identyfikacja kluczowych procesów/linii biznesowych.
   • Określenie zagrożeń ciągłości działania i ich wpływów.
   • Szacowanie ryzyka.
   • Działania zmniejszające ryzyko.
  • Określenie strategii BCM.
  • Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM.
   • struktura reakcji na zdarzenie
   • plany zarządzania zdarzeniem (IMP) oraz Plany Ciągłości Biznesowej (BCP)
  • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania.
 3. ROADMAPA WDRAŻANIA BCMS. 
 4. MONITOROWANIE I WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI I PRZYDATNOŚCI SYSTEMU.
  • Stałe monitorowanie poziomu ryzyka (KRI)
  • Cykliczne przeglądy aktualności i adekwatności BCMS.
  • Audyty wewnętrzne.
  • Przeglądy kierownictwa odnośnie skuteczności systemu BCMS. 
 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH.
 6. KOMUNIKACJA KRYZYSOWA: ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ INFORMACJI DLA ZARZĄDU, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I UDZIAŁOWCÓW.
 7. OCHRONA WIZERUNKU I MARKI: PUBLIC RELATIONS, ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ W CZASIE KRYZYSU.
 8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem