Szkolenia

A A A

Metodyka audytu i kontroli wewnętrznej

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem i kontrolą wewnętrzną w organizacji. Audyt i kontrola wewnętrzna jest prowadzona w różnorodnym otoczeniu prawnym, kulturowym w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością, złożonością oraz strukturą stąd też potrzeba dopasowania uznanych standardów audytu wewnętrznego do danej organizacji niezależnie od sektora czy też branży. Podstawowym celem standardów wytworzonym przez IIA (ang. The Institute of Internal Auditors) jest m.in.:

 • Określenie podstawowych zasad praktyki audytu i kontroli wewnętrznej z perspektywy audytora i potrzeb organizacji.
 • Wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego zakresu audytu wewnętrznego skoncentrowanego na dostarczanie korzyści i wartości dodanej dla organizacji.
 • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego.
 • Przyczynienie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej organizacji.

Korzyści dla organizacji:

 • Jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić audit.                
 • Jakie są zasady organizacji i koordynacji audytorów.
 • Jakie są procedury i techniki wdrażania auditu wewnętrznego.
 • Jakie są największe trudności i nieprawidłowości podczas przeprowadzania audytu.
 • Jak wykorzystać wyniki auditu wewnętrznego w praktyce.

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem
 • Stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, jako praktyczne uzupełnienie standardów IIA i COSO. 
 • Nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej,
 • Umiejętność opracowywania harmonogramu wdrożenia spójnego systemu kontroli i audytu wewnętrznego w organizacji klienta.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

Metodyka szkolenia:

 • Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:
 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: Stacjonarne 1 dzień (8 h), online 1 dzień (6 h)

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 2. WPROWADZENIE DO TEORII AUDYTU I KONTROLI.
  • Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich.   
  • Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego.
  • Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej.
  • Zakres i rodzaje audytu.
  • Status oraz rola audytora i kontrolera wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym.
  • Relacje audytor a osoby audytowane.
  • Kontrola wewnętrzna i Audyt wewnętrzny - podobieństwa i różnice.
 3. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJI.
  • Elementy kontroli wewnętrznej COSO.
  • Rodzaje czynności kontrolnej.
  • Cele i funkcje kontroli wewnętrznej.
  • Rodzaje i zadania kontroli wewnętrznej oraz zasady postępowania kontrolnego.
  • System kontroli wewnętrznej.
  • Zagadnienie efektywności kontroli wewnętrznej.
  • Prawa i obowiązki stron kontroli.
 4. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY AUDYTU.
  • Rodzaje standardów.
  • Standardy kontroli finansowej.
  • Standardy audytu wewnętrznego.
  • Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna.
 5. WARSZTAT AUDYTORSKI - PLANOWANIE AUDYTU.
  • Planowanie roczne.
  • Ocena roczna.
  • Planowanie zadania audytowego.
 6. REALIZACJA ZADANIA AUDYTOWEGO – WARSZTATY SYMULACYJNE.
  • Etapy realizacji zadania audytowego.
  • Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej.
  • Narady w trakcie audytowania.
  • Techniki prowadzenia badań.
  • Dobór próby w procesie badań audytowych.
  • Wdrażanie zaleceń.
  • Czynności sprawdzające.
 7. DOKUMENTACJA AUDYTU.
  • Bieżące akta audytu.
  • Stałe akta audytu.
  • Dokumenty i inne materiały dowodowe.
  • Sprawozdanie z audytu.
 8. WZORY WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW AUDYTOWYCH.
  • Plan audytu.
  • Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  • Protokół narady zamykającej.
  • Arkusz ustaleń.
  • Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu.
  • Sprawozdanie z wykonania planu audytu.
  • Stanowisko audytora w sprawie nieuwzględnienia wyjaśnień.
 9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
  • Definicja ryzyka.
  • Metodyka zarządzania ryzykiem.
  • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  • Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Hierarchizacja ryzyka.
  • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 10. FUNKCJA PREWENCYJNA AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM.
  • Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  • Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
   • Brainstorming - burza mózgów.
   • Technika delficka.
   • Porównania analogii.
   • Metoda Crawforda.
   • Analiza drzew decyzyjnych. 
   • Metody scenariuszowe.
   • Lista zagrożeń.
   • Mapa zakłóceń.
  • Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka. 
 11. CZYNNIKI RYZYKA W AUDYCIE I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.
  • Profile ryzyka dla obszarów działalności klienta (obsługa finansowa, księgowa, kadrowa, IT).
  • Przykładowe następstwa braku kluczowych elementów audytu lub kontroli wewnętrznej.
 12. IDENTYFIKACJA RYZYKA – ĆWICZENIA.
  • Opracowanie procedury zarządzania ryzykiem – warsztat praktyczny.
  • Ćwiczenia z identyfikacji oraz poprawnego opisywania ryzyka w organizacji.  
 13. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ORGANIZACJI – WARSZTAT KONTROLERSKI.
  • Analiza i projektowanie kontroli wewnętrznej w organizacji.
  • Ocena aktualnego poziomu dojrzałości systemu kontroli wewnętrznej w organizacji klienta. 
  • Przeprowadzenie analizy procesów i omówienie kontroli wewnętrznej właściwej dla danego procesu.
  • Przegląd dokumentacji kontrolnej wykorzystywanej w różnych organizacjach oraz możliwości ich wykorzystania przez uczestników szkolenia.
  • Opracowanie harmonogramu wdrożenia kontroli wewnętrznej w organizacji klienta.
 14. WZORY WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW KONTROLNYCH.
  • Kompleksowa dokumentacja kontroli zarządczej.
  • Plan kontroli.
  • Program kontroli.
  • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
  • Protokół zabezpieczenia dowodów.
  • Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień.
  • Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.
  • Protokół kontroli.
  • Zalecenia pokontrolne.
  • Roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej.
 15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem