Szkolenia

A A A

Kontrola Zarządcza

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie danej jednostki. Zmiana Ustawy o Finansach Publicznych przewiduje wzmocnienie kontroli oraz poprawę przejrzystości finansów publicznych, prowadząc do umocnienia jakości zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia skutecznej realizacji celów i zadań podmiotu w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z prawem. Celem głównym warsztatów jest przekazanie pracownikom praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem definiowania celów i zarządzaniem ryzykiem.

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie celów, koncentracji na aspektach komunikacyjnych, znaczeniu standardów kontroli zarządczej i ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy oraz właściwe podejście do cyklu życia danego ryzyka.

Korzyści dla organizacji:

 • Wsparcie merytoryczne zespołów zaangażowanych we wdrożenia systemu kontroli zarządczej w danej organizacji biznesowej.
 • Zgodność działalności pracowników z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
 • Wiarygodność tworzonych sprawozdań,
 • Wysoką efektywność i skuteczność przepływu informacji w organizacji biznesowej.

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki szkoleniu uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie celów, koncentracji na aspektach komunikacyjnych, znaczeniu standardów kontroli zarządczej i ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy oraz właściwe podejście do cyklu życia danego ryzyka.

Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się analizą ryzyka i budowaniem celów w kontekście kontroli zarządczej.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA:  Stacjonarne 1 dzień (8 h), online 1 dzień (6 h)

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.  
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 2. KONTROLA ZARZĄDCZA.
  • Podstawowe definicje i pojęcia.
  • Cele kontroli zarządczej.
  • Kontrola zarządcza w odniesieniu do struktury jednostki, podział ról i odpowiedzialności (kierownik jednostki, kierownicy działów, pracownicy).
 3. ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W PRAKTYCE.
  • Określanie celów i zadań.
  • Wykorzystanie zasad do wyznaczania celów - SMART.
  • Definiowanie mierników zadań i procesów biznesowych.
  • Zasady skutecznego delegowania działań.
  • Model przywództwa sytuacyjnego, jako element skutecznej komunikacji wyznaczanych zadań.
  • Monitorowanie osiągniętych rezultatów i wdrażanie działań korygujących, 
 4. BUDOWA SPÓJNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ.
  • System zarządzania przez cele (ZPC) - czyli jak osiągnąć spójność pomiędzy celami strategicznymi a działaniami operacyjnymi.
  • Rola i obowiązki poszczególnych uczestników procesu.
  • Dokumentowanie systemu monitoringu.
 5. PROCES WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE W JEDNOSTAKCH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
  • Etapy wprowadzenia systemu ZPC w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.
  • Wymogi systemu, co do relacji podległości i współpracy.
  • Najlepsze praktyki do zarządzania zmianą w zakresie budowy skutecznego systemu zarządzania przez cele. 
 6. PRZYGOTOWANIE LIDERA DO ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.
  • Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowane rezultatom.
  • Określenie obszarów odpowiedzialności.
  • Określenie wkładu w realizację celów.
  • Określenie i wybór wskaźników oceny działania.
  • Idea systemu opartego na zbilansowaniu rezultatów, procesów i zasobów.
 7. PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU DO STOSOWANIA ZPC.
  • Rola menadżera w realizacji systemu zarządzania przez cele.
  • Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
  • Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele - czego się strzec.
  • Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia ZPC
 8. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE.
 9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO KLUCZOWY ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UJĘCIU OPERACYJNYM I ZARZĄDCZYM.
  • Podstawowe definicje i zasady.
  • Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  • Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
   • Brainstorming - burza mózgów.
   • Technika delficka.
   • Porównania analogii.
   • Metoda Crawforda.
   • Analiza drzew decyzyjnych. 
   • Metody scenariuszowe.
   • Lista zagrożeń.
   • Mapa zakłóceń.
  • Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka. 
  • Proces zarządzania ryzykiem (identyfikacja, strategia działania, wyznaczenie właściciela ryzyka, wdrażanie działań zapobiegawczych i monitorowanie uzyskanych rezultatów).
 10. AKTYWNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - CZYLI NAUKA PŁYNĄCA Z DOŚWIADCZEŃ. 
  • Wprowadzenie do standardów audytu, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
  • Przykłady międzynarodowych standardów i modeli zarządzania ryzykiem:
   • Standard FERMA. 
   • Standard zarządzania ryzykiem korporacyjnym – COSO II.
   • Standard ISO 31000.
   • Metodyka zarządzania ryzykiem M_O_R (OGC).
  • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem  - standard IIA .
  • Budżetowanie na potrzeby zarządzania ryzykiem.
  • Ocena ryzyka oraz analiza jego wpływu na kluczowe procesy biznesowe (Business Impact Analysis).  
 11. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem