Szkolenia

A A A

Efektywne zarządzanie działem finansowym i controllingiem

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Warsztat szkoleniowy pozwala na ocenę funkcji realizowanych przez Dział Finansowy lub Controllingu z perspektywy celów strategicznych przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia dokonany zostanie szeroki przegląd metod i technik użytecznych w pracy nowoczesnego menedżera oraz omówione będą kluczowe aspekty związane z analizą wartości przedsiębiorstwa, a także scenariusze strategiczne wspomagające proces podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.

Korzyści dla organizacji:

 • Przedstawienie roli menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie działem finansowym i controllingowym.
 • Poznanie skutecznych metod zarządzana działem finansowym i controllingowym.
 • Współpraca działów wewnątrz organizacji - czynniki sukcesu wpływające na dobrą współpracę.
 • Jak motywować pracowników działów finansowych i podnosić ich zaangażowanie?
 • Współpraca działu finansowego z resztą firmy – ocena działu finansowego przez inne działy.
 • Jak budżetować, aby osiągnąć zamierzony efekt przy minimalnym nakładzie obciążenia organizacji.
 • Zarządzanie ryzykiem, czyli jak zadbać w organizacji o jakość podejmowanych decyzji biznesowych. 

Korzyści dla uczestnika:

 • Dokonać oceny efektywności zespołu finansowego i controllingowego.
 • Wykorzystać praktyczną wiedzę w zakresie użytecznych narzędzi i technik wykorzystywanych w pracy menedżera, coacha lub doradcy biznesowego.
 • Poruszać się we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa, współpracować z resztą organizacji, klientem zewnętrznym, motywować pracowników również innych działów oraz wpływać na ich zaangażowanie.
 • Wdrożyć efektywny proces budżetowania.
 • Zastosować skuteczne mechanizmy zarządzania ryzkiem biznesowym.
 • Wykorzystać metody scenariuszowe do realizacji strategicznych celów organizacji.
 • Zarządzać wartością dla interesariuszy przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Warsztat szkoleniowy jest skierowany do menedżerów, kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, managerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 2. Rola działu finansowego i controllingowego w przedsiębiorstwie.
  • Cele strategiczne przedsiębiorstwa a rola działu finansowego i controllingowego.
  • Obszary wsparcia działu finansowego i controllingowego dla innych działów w organizacji.
  • Miejsce działu finansowego i controllingowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa – przegląd różnych rozwiązań.
 3. Kluczowe obszary wsparcia działu finansowego i controllingowego.
  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie zapasami – przegląd metod prognostycznych.
  • Zarządzanie należnościami.
  • Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi i długoterminowymi.
  • Doradztwo biznesowe dla Działów Marketingu i Sprzedaży w kreowaniu rentowanych produktów i usług.
 4. Nadzór w projektach, czyli jak zapewnić właściwy proces zarządzania inwestycjami zgodny ze strategią przedsiębiorstwa.
  • Proces planowania i organizacji inwestycji:
   • Portfel inicjatyw strategicznych oraz ich analiza.
   • Opracowanie projektów inwestycyjnych – przegląd metod i technik.
   • Kontrola i nadzór realizacji projektów.
   • Ocena efektywności projektów i ocena uzyskanych korzyści.
   • Przegląd błędów popełnianych w procesie planowania.
  • Nadzór projektów inwestycyjnych - obiektywna ocena stanu realizacji przedsięwzięć.
  • Monitorowanie uzyskiwanych korzyści – główne problemy wdrożeniowe.  
 5. NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ŁADEM ORGANIZACJNYM.
  • Przegląd brytyjskich metodyk budowania ładu zarządzania organizacją:
   • Metodyka zarządzania wartością organizacji – MoV (ang. Management of Value).
   • Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R (ang. Management of Risk).
   • Metodyka zarządzania portfelem (ang. Management of Portfolios).
   • Metodyka zarządzania programami (ang. Management Successful Programmes).
   • Metodyka zarządzania projektami – PRINCE2.
 6. PRZEGLĄD STANDARDÓW AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Przykłady międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem:
   • Standard FERMA (Federation of European Risk Management Associations).
   • Standard zarządzania ryzykiem organizacyjnym COSO II (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
   • Standard ISO 31000. 
 7. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BIZNESOWYM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
  • Definicja ryzyka.
  • Metodyka zarządzania ryzykiem.
  • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  • Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  • Hierarchizacja ryzyka.
  • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 8. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BIZNESOWYM.
  • Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
   • Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
   • Brainstorming - burza mózgów.
   • Technika delficka.
   • Porównania analogii.
   • Metoda Crawforda.
   • Analiza drzew decyzyjnych. 
   • Metody scenariuszowe.
   • Lista zagrożeń.
   • Mapa zakłóceń.
  • Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka dla całej organizacji. 
 9. RYZYKA W ZARZĄDZANIU I KONTROLI.
  • Czynniki ryzyka w kontroli.
  • Kontrola menedżerska.
  • Ryzyka menedżerskie.
 10. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIOSRTWA DLA INTERESARIUSZY.
  • Grupy interesów a wartość dla właścicieli, akcjonariuszy. 
  • Przegląd czynników kształtujących wartość.
  • Systemy zarządzania ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy.
  • Zarządzanie wartością zgodnie z metodyką MoV (ang. Management of Value).
 11. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
  • Podsumowanie wiedzy i zrealizowanych celów warsztatów.
  • Omówienie literatury.
  • Uroczyste wręczenie certyfikatów.
  • Zakończenie szkolenia.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem