Szkolenia

A A A

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności bardzo zróżnicowanych. Dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu pracownikami. Szkolenie ma na celu rozwój wiedzy i kluczowych kompetencji z zakresu zarządzania personelem oraz praktycznych umiejętności związanych z wszystkimi procesami zarządzania zasobami ludzkimi. 

Korzyści dla organizacji:

 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem.
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole. 
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników.
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania pracownikami i zespołem. .
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji procesów dotyczących: rekrutacji i selekcji pracowników, motywowania ich, oceniania oraz rozwoju w samorządzie. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody zarządzania pracownikami.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników zespołów,
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osoby pełniące role nadzoru i kontroli pracowników.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru pracowników.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja trenera.
  • Prezentacja uczestników szkolenia.
  • Omówienie zakresu warsztatów.
 2. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRAKTYCE.
  • Podstawowe procesy zarządzania personelem.
  • Główne założenia oraz zasady ZZL w firmie.
  • Cykl zarządzania personelem w organizacji.
 3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Z PSYCHOLOGICZNEGO PUNKU WIDZENIA
  • Zaangażowanie pracowników.
  • Dążenie do elastyczności.
  • Praca zespołowa.
  • Źródła potencjalnych konfliktów i sposoby ich rozwiązywania.
 4. REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW.
  • Przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji.
  • Budowanie profili kompetencji.
  • Metody naboru, budowanie bazy kandydatów.
  • Metody selekcji pracowników.
  • Rodzaje wywiadów sekcyjnych, stosowane metody.
  • Procedura Assessment Center .
 5. SZTUKA PROWADZENIA WYWIADU SELEKCYJNEGO.
  • Zachowania kandydata i ich interpretacja.
  • Metody skuteczne dla wywiadu.
  • Zadawanie pytań.
  • Błędy w ocenianiu i sposoby ich eliminacji.
 6. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.
  • Czym są motywy i samo motywowanie.
  • Rodzaje motywacji u człowieka – podstawy psychologiczne.
  • Czynniki motywujące do pracy.
  • Diagnoza motywacji własnej.
  • Zasady i procedury motywowania niefinansowego.
  • Skuteczna krytyka.
  • Skuteczna pochwała.
  • Rozmowy korygujące zachowania.
  • Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu przez przełożonych.
 7. OCENIANIE PRACOWNIKÓW.
  • Cele i rodzaje systemów oceniających.
  • Systemy ocen okresowych.
  • Przeszkody w skutecznym ocenianiu – jak je pokonywać.
  • Metody wykorzystywane w ocenianiu pracowników.
  • Dokumenty wykorzystywane w procedurze oceniania.
  • Rozmowa oceniająca – etapy, zasady jej prowadzenia.
  • Obiektywność oceny, eliminowanie typowych błędów oceny.
  • Ocena 360 stopni – nie tylko dla menedżerów.
 8. ROZWÓJ I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW. 
  • Projektowanie działań szkoleniowych.
  • Analiza potrzeb szkoleniowych – metody
  • Wybór firmy szkoleniowej – analiza czynników decydujących
  • Prowadzenie szkolenia, stosowane metody techniki
  • Ocena efektywności szkoleń:
  • Stosowane metody i ich efektywność,
  • Etapy ewaluacji – poziomy zaawansowania
 9. USTALANIE CELU I PRIORYTETÓW DZIAŁAŃ. 
  • Metoda definiowania celów - S.M.A.R.T.
  • Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność.
  • Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda - czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań.
  • Horyzonty planowania – klucz do określania priorytetów.
  • Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić.
 10. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA  - OSIĄGANIE REZULTATÓW PRZY OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU ZASOBÓW.
  • Cztery generacje zarządzania czasem. 
  • Złota zasada Pareto -  koncentracja na esencji, moc kasowania i potęga upraszczania.
  • 5 kroków do sukcesu i wzrostu motywacji. 
  • Prawo Parkinsona – magia terminów zwiększających efektywność.
  • Prawo Hofstadtera – uważaj co robisz, bo będziesz to robił dłużej, niż myślisz.
  • Lenistwo bycia zajętym – jak bycie zajętym, wydajność i produktywność różnią się od siebie.
 11. SKUTECZNE PLANOWANIE DZIAŁAŃ A ZARZĄDZANIE CZASEM. 
  • Technika ALPEN – o krok bliżej na rzecz doskonałości biznesowej.
  • Dobra organizacja dnia – czynniki sukcesu zawodowego.
  • Najlepsze praktyki w planowaniu działań. 
  • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań.
 12. AUTOMOTYWACJA. 
  • Strategie motywacji a skuteczność.
  • Sposoby zwiększania automotywacji w najtrudniejszych momentach.
  • Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości i budowanie pewności siebie w kontaktach z innymi.
 13. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
  • Przypomnienie priorytetów zadań.
  • Skuteczne delegowanie zadań. 
  • Zasada ABC. 
  • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
 14. ORGANIZACJA CZASU A WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE RELACJI Z PRACOWNIKAMI.  
  • Asertywność, droga do oszczędności czasu.
  • Jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi.
  • Planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu.
 15. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
  • Przywództwo i kierowanie.
  • Definiowanie przywództwa.
  • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem. 
  • 8 kroków do przywództwa. 
  • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb  rozwojowych.
  • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
 16. STYLE PRZYWÓDZTWA I ICH WYKORZYSTANIE W ORGANIZACJI.
  • Jaki jest mój styl przywództwa?
  • Moja droga rozwoju menedżerskiego.
  • Moja rola, jako członka zespołu projektowego.
  • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego Blancharda.
 17. POSTAWY MOTYWUJĄCE WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 
  • Zachowania lidera sytuacyjnego.
  • Wywieranie wpływu bez formalnej władzy. 
  • Wizja i kierunki oddziaływań lidera.
 18. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać?
 19. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem