Szkolenia

A A A

WARSZTAT CERTYFIKACYJNY ONLINE - SCRUM MASTER

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis szkolenia:

Ten jednodniowy interdyscyplinarny warsztat przeznaczony jest zarówno dla całych zespołów projektowych jak i pojedynczych ich członków, przygotowany specjalnie by wzmocnić podstawowe i niezbędne umiejętności wykorzystania metodyk adaptacyjnych do zarządzania projektami i łączeniu podejścia procesowego opartego na wartościach AGILE i LEAN do dostarczania odpowiednich rezultatów. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean i AGILE jedynie z procesami wytwórczymi w obszarze IT. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.  W szczególności uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał framework’u SCRUM do zarządzania zakresem projektu w przyrostowy sposób dbając o optymalny poziom zadowolenia Klienta wewnętrznego z dostarczanego rozwiązania.

Udział w szkoleniu to:

 • Certyfikacja międzynarodowa na poziomie SCRUM MASTERA wydana przez SCRUM-INSTITUTE (po zdaniu egzaminu online).
 • Dwa dni praktyki poprzez aktywne ćwiczenia.
 • Demonstracje na forum grupy działań, spotkań, innych praktyk.
 • Najwyższa jakość szkoleń potwierdzona przez setki uczestników.
 • Konsultacje i wsparcie trenera po szkoleniu.
 • Przykłady zastosowania ram postępowania SCRUM w firmach oraz zasady wdrożenia w procesach biznesowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystać we właściwy sposób role SCRUM MASTERA i stymulować zespół do osiągnięcia oczekiwanych wyników.
 • Przeprowadzać spotkania Scrum (Planistyczne, Codzienny Scrum, Przegląd Scrum, Retrospektywę).
 • Estymować złożoność zadań.
 • Planować czas realizacji projektu.
 • Poznają kwestie dynamiki zespołów oraz mechanizmy zarządzania i motywacji.
 • Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach Scrum.
 • Scharakteryzować elementy Scrum(artefakty, spotkania, role).
 • Przedstawić wzorce projektowe Scrum.
 • Planować i szacować złożoność w Scrumie.
 • Skalować podejście Scrum i wykorzystać w pełni podejście Lean Management do optymalizacji działalności procesowej.

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ WARSZTATÓW ONLINE 

PROGRAM SZKOLENIA:


I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

II. WPROWADZENIE DO ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami i procesami.
 • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego. 
 • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie?
 • AGILE vs. SCRUM vs. LEAN a podejście „silosowe”.
 • Podstawowe wartości pracy w nowoczesnych organizacjach ukierunkowanych na właściwe reaultaty.

III. ZASADY LEAN MANAGEMENT W PODEJŚCIU PROCESOWYM I DROGRA DO OPTYMALIZACJI BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ.

 • Wprowadzenie do idei Lean w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zbierania i analizy informacji w procesie planowania finansowego.
 • Zespoły KAIZEN – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów i łączenie sprawdzonych praktyk postępowania do osiągania lepszych wyników w działalności rutynowej.
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności
 • i efektywności biznesowej.

IV. REWOLUCJA ADAPTACYJNA – INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW. 

 • Innowacyjne wytwarzanie produktów.
 • Zdolność adaptacyjna produktu.
 • Skrócone harmonogramy wytwarzania.
 • Adaptacyjność pracowników i procesów.
 • Reagowanie na zmiany.
 • Zasady współpracy z Klientem wewnętrznym.

V. ZASADY PRZEWODNIE AGILE.

 • Planowanie i kontrola.
 • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi.
 • Progresywna redukcja ryzyka.
 • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści.

VI. MODEL ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM.

 • Zasady i praktyki.
 • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego.
 • Faza 1: Tworzenie wizji.
 • Faza 2: Planowanie adaptacyjne.
 • Faza 3: Eksploracja.
 • Faza 4: Adaptacja.
 • Faza 5: Zamknięcie projektu.
 • Praktyki adaptacyjne.

VII. PLANOWANIE W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM.

 • Identyfikacja ograniczeń w projekcie.
 • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności.
 • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności.

VIII. PRACA W ITERACJACH.

 • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego.
 • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie.
 • Budowanie kultury odpowiedzialności.
 • Utrzymywanie niskiego kosztu zmian.
 • Zdolność zespołu do adaptacji.

IX. FRAMEWORK SCRUM.

 • Fundamenty ram dostarczania produktów SCRUM.
 • Role w zespoole SCRUM - Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola.
 • Iteracyjny proces tworzenia produktów.
 • Przebieg projektu według SCRUM.
 • Omówienie elementów Scrum – zasady, obiekty, role, zdarzenia.
 • Ryzyko a Scrum – kwestie zarządzania ryzykiem.
 • Planowanie i estymacja.
 • Codzienne spotkania - SCRUM Meetings.
 • Kontrolowanie.

X. BUDOWANIE ZESPOŁÓW ADAPTACYJNYCH.

 • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
 • Centryczna struktura organizacyjna.
 • Rozszerzenia samoorganizacji.
 • Samodyscyplina zespołu.
 • Protokół zobowiązania-rozliczenia z odpowiedzialności.
 • Struktury i narzędzia.
 • Kierownik projektu dodający wartość.
 • Odpowiedzialność coacha i klienta za osiągane wyniki.

XI. EKSPLORACJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH DLA SCRUM MASTERA.

 • Modele i techniki coachingowe – czyli praktyka czyni mistrza.
 • Techniki określania celów podczas sesji coachingowych i budowanie planu ich osiągania.
 • Poczucie obecności i wzmacnianie uważności coacha wspierającego proces kreowania optymalnych rozwiązań.
 • Model rozwoju kompetencji coachingowych – GROW.
 • Kształtowanie umiejętnoci poszukiwania różnych opcji .
 • Rozwijanie indywidualnego stylu coachingowego dopasowanego do zespołu developerskiego.

XII. ZADANIA SCRUM MASTERA - IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania .
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się i narzędzi wspomagających realizację retrospektywy przez SCRUM MASTERA.

XIII. KONSTRUKTYWNE TECHNIKI FACYLITACYJNE.

 • Co wchodzi w skład technik facylitacyjnych, które z nich pomagają rozwiązać problem, a które pokonać konflikt?
 • Jak pracować z grupą i wspierać zaangażowanie w rozwiązanie konkretnego problemu biznesowego?
 • Metody angażowania uczestników spotkań – z uwzględnieniem teorii „leniów zespołowych”, którzy nie chcą angażować się w pracę zespołu.
 • Techniki komunikacyjne ukierunkowane na skuteczną facylitację.
 • Sposoby radzenia sobie z emocjami, ograniczeniami, obawami i ambitnymi wyzwaniami developerskimi.
 • Modele i techniki wspierające możliwości wprowadzenia zmian w procesie wytwórczym.
 • Prowadzenie spotkań dotyczących planowania i wdrażania zmian.

XIV. UJAWNIANIE UKRYTYCH INTERESÓW STRON UCZESTNICZĄCYCH W SPORZE PODCZAS ZDARZEŃ SCRUMOWYCH.

 • Trudności przy wskazywaniu kwestii i procedury wskazywania interesów.
 • Stworzenie pozytywnego nastawienia do ustalania interesów.
 • Bezpośrednie procedury służące poznawaniu interesów
 • Formułowanie wspólnych oświadczeń o problemach w kontekście interesów.

XV. OSIĄGNIĘCIE POROZUMIENIA – SYSTEMOWE PODEJŚCIE DLA FACYLITATORA.

 • Kryteria wywiązywania się z porozumień oraz etapy implementacji.
 • Monitorowanie realizacji porozumienia.
 • Warunki i procedury rozwiązywania przyszłych sporów.
 • Osiągnięcie satysfakcji merytorycznej i sformalizowanie porozumienia.
 • Porozumienie merytoryczne i sposoby zwiększania poczucia zobowiązania.
 • Zamknięcie, rytuał i symboliczne działania zamykające.

XVI. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU SCRUM MASTER.

 • Zasady realizacji egzaminu w Scrum-institute.
 • Przegląd przykładowych pytań na egzaminie online.
 • Omówienie wątpliwości i najlepszych strategii w zakresie typowania właściwych odpowiedzi na egzaminie.
 • Zakończenie szkolenia.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem