Szkolenia

A A A

Zarządzanie Ryzykiem

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Wartością dodaną jest dokonanie przeglądu najczęstszych czynników ryzyka oraz przedstawienie kompleksowych sposobów minimalizacji zagrożeń.  Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem m.in. w oparciu międzynarodowe metodyki zarządzania ryzykiem. W ramach interaktywnych ćwiczeń uczestnicy kompleksowo poznają cykl życia ryzyka oraz techniki ich wizualizacji wspomagające interpretację oraz proces podejmowania optymalnych decyzji. Korzyści dla organizacji:

Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, dostarczenie wiedzy na temat określania strategii zarządzania ryzykiem, apetytu ryzyka organizacji oraz jej profilu ryzyka, przygotowanie do samodzielnego określania polityki zarządzania ryzykiem oraz poznanie kategorii i kryteriów ryzyka.

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny parametrów ryzyka: prawdopodobieństwa, bliskości, wpływu (dolegliwości) oraz możliwych reakcji na dane ryzyko. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych decyzji i skupieniu się minimalizacji wpływu zagrożeń oraz wykorzystania szans.

Adresaci szkolenia:

Menedżerowie projektów i członkowie zespołów projektowych. Pracowników firmy odpowiedzialnych za istotne decyzje.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.
 2. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Definiowanie pojęcia ryzyka.
  • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
  • Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
   • Identyfikacja.
   • Kwantyfikacja.
   • Opracowanie reakcji.
   • Kontrola reakcji
  • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
  • Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.
 3. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Właściwości „ryzyka”.
  • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
   • Zdarzenie (występujące w przyszłości).
   • Prawdopodobieństwo (niepewność).
   • Skutki (co można zyskać lub stracić).
  • Typy ryzyka.
  • Elementy składowe zarządzania ryzykiem.
 4. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
  • Istota i cel zarządzania ryzykiem.
  • Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem.
  • Kategoryzacja ryzyk i konsekwencji oraz ich pomiar.
  • Role i odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem.
 5. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  • Definicja ryzyka.
  • Metodyka zarządzania ryzykiem.
  • Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  • Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych.
  • Hierarchizacja ryzyka.
  • Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  • Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  • Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.
 6. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA.
  • Metodyki zarządzania ryzykiem.
  • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk:
   • Analiza wartości oczekiwanej.
   • Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku.
   • Technika RBS.
   • Technika PERT.
   • Drzewa produktów.
   • Drzewa decyzyjne.
   • Metoda Delficka.
   • Burza Mózgów.
   • Symulacja Monte Carlo.
   • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
 7. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 
  • Identyfikacja ryzyka.
  • Szacowanie ryzyka - analiza i ocena.
  • Postępowanie z ryzykiem - założenia do planu postępowania z ryzykiem.
  • Wdrożenie zarządzania ryzykiem.
  • Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.
 8. REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA
  • Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka.
  • Realizacja strategii reakcji.
  • Plany awaryjne i działania improwizowane.
  • Ocena ryzyka.
  • Ponowna analiza ryzyka.
  • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
 9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ. 
  • Czynniki ryzyka w kontroli.
  • Kontrola menedżerska.
  • Ryzyka menedżerskie.
 10. PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM.
  • Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji.
  • Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji.
 11. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW. 
  • Dyskusja panelowa i podsumowanie szkolenia. 

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem